м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Основи професійної етики та етикету

Напрямок:  073 «Менеджмент»
ОКР Бакалавр
Курс  2
Провідний викладач Плотніченко Світлана Романівна

Метою вивчення курсу «Основи професійної етики та етикету»  є формування системи знань з порівняльного історико-психологічного аналізу розвитку етики на основі вивчення моральних стандартів досвіду різних країн; формування уміння орієнтуватись у сфері економічних відносин з метою використання практичних принципів для вирішення сучасних проблем.

Також метою викладання даного курсу є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в управлінській діяльності.

Завдання викладання: засвоєння студентами теоретичних засад та практичних вмінь етичної ділової поведінки, оволодіння прийомами та нормами розв’язання практичних ситуацій. Предметом дисципліни є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері; Освоєння курсу «Основи професійної етики та етикету» передбачає оволодіння студентами навичок і вмінь:

– організувати діловий прийом;

– організувати та провести ділову зустріч;

– вміти одягатися стосовно вимог ділового протоколу;

– вміти підібрати діловий подарунок.

Під час вивчення курсу «Основи професійної етики та етикету» передбачається розгляд, конкретних ситуацій і проведення їх аналізу; застосування рольових ігор та тестів, тощо.

Навички курсу необхідні у роботі спеціалістів: менеджер зі збуту, менеджер зовнішньоекономічної діяльності, керівники усіх організаційних рівнів.

Тематика курсу:

1 Історія розвитку етикету у ділових відносинах
2 Організаційні аспекти  ділового  протоколу
3 Візитна карточка в ділових відносинах
4 Організація ділових переговорів
5 Безпека переговорів бізнесі
6 Імідж ділової  людини
7 Ділові подарунки
8 Організація ділових прийомів
9 Організація зустрічі делегації»
10 Структура організації взаємовідносини  з іноземцями

 

Методичні вказівки
 
Література
 
Навчальні посібники

Залишити повідомлення для декана
×