м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Маркетингові дослідження

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

Завдання курсу –  ознайомлення студентів з основними поняттями, системами та алгоритмами процесів проведення маркетингових досліджень;

– відпрацювання конкретних методів та методик проведення маркетингових досліджень для вирішення кола конкретних дослідницьких задач;

– набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами проведення досліджень.Предмет курсу – методи і процеси дослідження суб’єктів  та умов навколишнього бізнес-середовища і внутрішнього середовища підприємства.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 знати:

основні поняття, принципи маркетингових досліджень, їх види та організаційні форми проведення; навколишнє бізнес-середовище та мікро середовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень; сутність, роль та вимоги до маркетингової інформації, її види та джерела; теоретичні аспекти маркетингової інформації; характеристику постачальників маркетингової інформації та специфіку їх роботи; класифікацію постачальників маркетингової інформаціїкритерії та процедуру їх вибору та організацію роботи з ними.

вміти:

збирати маркетингову інформацію з різних джерел, систематизувати та аналізувати; виявляти головні переваги та можливі вади використання послуг постачальників маркетингової інформації підприємствами-товаровиробниками; володіти методикою проведення маркетингових досліджень; складати анкети для збору маркетингової інформації, правильно відібрати засоби цільового сегментування; характеризувати методи збирання інформації і використовувати їх на практиці; проводити сегментування та розраховувати місткість ринку різними методами; досліджувати кон’юнктуру ринку,  розраховувати показники її стану, прогнозувати товарний ринок; вибирати найбільш економічно доцільні канали реалізації продукції, володіти методами стимулювання збуту товарів.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр”  зі спеціальності 075 “Маркетинг”2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр”  зі спеціальності 075 “Маркетинг”2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування за ОПП Бакалавр”2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування за ОПП Бакалавр”2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування ” за ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 2021-2022 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування ” за ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр”  зі спеціальності 075 “Маркетинг”2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”  зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”2020-2021 н.р.

Силабус навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження»

Залишити повідомлення для декана
×