м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Бізнес-планування

Провідний викладач Нестеренко Світлана Анатоліївна

Метою вивчення дисципліни є набуття у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр загальних та фахових компетентностей питань бізнес-планування, з’ясування сутності бізнес-планування та його характерних рис, формування практичних навиків розробки бізнес-плану.

Завдання курсу – навчити студентів правильно аналізувати цілі і завдання організації бізнесу; сформувати навички комплексного підходу до організації власного бізнесу; довести необхідність і доцільність використання бізнес-планів для сучасного здійснення власного бізнесу; ознайомити студентів з механізмом розробки бізнес-планів;сформувати у студентів творчий підхід до розробки окремих складових бізнес- плану; формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем підприємницької діяльності.
Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: підприємницька діяльність суб’єктів господарювання, відносини між суб’єктами на ринку в процесі виробничої, інвестиційної та економічної діяльності, розвиток та використання виробничого потенціалу, підвищення ефективності й дохідності підприємств.

Політика курсу.
Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності.

1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
2.Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
3. Підготовча стадія розробки бізнес – плану
4.Продукт (послуги) фірми і ринок
5.План маркетингової діяльності
6.План виробництва
7.Організаційний план
8.Фінансовий план та оцінка ризиків
1. Сутнісна характеристика бізнес-плану: основні функції, класифікація, цілі розробки.
2. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
3. Стратегічне планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану.
4. Розробка та структура розділу “Галузь, фірма та її продукція”.
5. Вивчення ринку.
6. Стисла характеристика виробничих процесів на фірмі; потреби фірми в матеріально-технічних ресурсах; потреби фірми у виробничих і невиробничих приміщеннях; вплив зовнішніх факторів на виробничий процес.
7. Основне завдання та сутність внутрішнього аналізу. Цілі розробки та структура організаційного плану.
8. Фінансові потреби фірми та умови повернення коштів кредиторам і інвесторам. Фінансовий план та оцінка ризиків

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×