м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Арестенко Тетяна Вікторівна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

У 1983 році закінчила Мелітопольський інститут механізації сільського господарства факультет електрифікації сільського господарства спеціальність «Інженер-електрик»
У 2014 році закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі факультет МІПК спеціальність «Маркетинг»

Вчене звання

Доцент
У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2002 році захистила дисертацію у спеціалізованій раді Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
 • Комунікації в маркетингу
 • Рекламна діяльність

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1987 року на посаді старшого інженера НДС з впровадження наукових розробок у виробництво
з 1991 року – на посаді завідувача аспірантурою
з 1993 року – на посаді асистента кафедри «Економіка та управління в АПК»
з 2002 року – на посаді старшого викладача кафедри «Економіка підприємств»
з 2003 року – на посаді доцента кафедри «Менеджмент і маркетинг»
з 2012 року – на посаді доцента кафедри «Маркетинг».
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Арестенко Т.В.


Арестенко Т.В. Проект із створення психологічного кабінету / Т.В. Арестенко, М.О. Остроухова, І.В. Калініченко // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 47-48 с.


Арестенко Т. В. Маркетинговое управление проектом цветоводства / Т.В. Арестенко, К.К. Васин, Е.С. Ходюк // Наук.-практичн. Конференція Казахського національного аграрного університету. Секція «Агробізнес». Алматы. Казахский национальный аграрный университет, 2020. – С. 181-185.


Арестенко Т.В., ОстроуховаМ. О., Калініченко І. В. Проект із створення психологічного кабінету «Гармонія»/ Т.В. Арестенко// Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за спеціальністю «Організація малого бізнесу» за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS);С. 24-25-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., ПетренкоН. П., Петренко Ю. О. Магазин автозапчастин/ Т.В. Арестенко// Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS): ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез;С. 55-56-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., Сердюк М.Н. Проект з виробництва та реалізації еко-сумок/ Т.В. Арестенко// Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS): ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез;С. 65-66-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., Домашов С. П., Жолоб Р. О. Проект з вирощування та реалізації горіхів/ Т.В. Арестенко//Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за спеціальністю «Організація малого бізнесу» за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS);С. 17-18-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., ПетренкоН. П., Петренко Ю. О. Магазин автозапчастин « Avtolife»/ Т.В. Арестенко// Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за спеціальністю «Організація малого бізнесу» за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS);С. 31-32-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., Сердюк, Н. М. Проект з виробництва та реалізації еко-сумок/ Т.В. Арестенко// Каталог проектів учасників курсів з професійної підготовки за спеціальністю «Організація малого бізнесу» за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS);С. 38-39-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., Домашов С. П., Жолоб Р. О. Проект з вирощування та реалізації горіхів/ Т.В. Арестенко//Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS): ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез;С. 29-30-ТДАТУ-2021


Арестенко Т.В., Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження поведніки споживачів готельних послуг/ Т.В. Арестенко//Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (43) (С. 169-175)-2021


Арестенко Т.В., Грищенко О. В., Глєбов А. Ю. Ефективність нетрадиційних носіїв реклами/ Т.В. Арестенко//Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня, 2020 р.);C. 9-10-2021


Arestenko T., Sylkin, O. Modeling the process of ensuring the financial security of enterprise/ Arestenko T. // Emerging Trends & Adaptation of Spirituality in Management, Artificial Intelligence, Education, Health, Tourism, Science & Technology: 23rd FAI International Conference;Pp. 36-37-2021


Арестенко Т.В., Полякова О. Ю., АнтюшинаО. В., Рибалко І. О. Маркетингове управління проектом «Бізнес на квітах»/ Т.В. Арестенко//Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: за підтримкою проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня, 2020 р.);С. 22-23-2021


Арестенко Т.В., Клімова А. С., Вікторова В. С. Інтернет-маркетинг як спосіб просування товарів на ринку / Т.В. Арестенко//Priority directions of science and technology development: The 3 rd International scientific and practical conference (Kyiv, November 22-24, 2020);Pp. 1130-1136-2020


Арестенко Т.В., Коваленко В. А. Ринок автозапчастин в Україні / Т.В. Арестенко//Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 19-20-ТДАТУ-2020


Арестенко Т.В., Воронянська О.В. Маркетингове дослідження ринку соняшникової олії та поведінки споживача на ньому / Т.В. Арестенко// Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 173-179)-2020


Арестенко Т.В., Скоробогатько О. І. Маркетингове управління проектом «Бізнес на зелені»/ Т.В. Арестенко// Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 35-36-2020Арестенко Т.В. Маркетингове управління проектами/ Т.В. Арестенко// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 2 (С. 133-136)-ФОП Однорог Т. В.-2019Voronianska O.V., Аrestenkо Т.V. METHODICAL APPROACHES TO DEFINING MARKETING ACTIVITY / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь. - №1(39). – С.34 - 38-2019Михайлова М. Маркетингова діяльність в плодоовочевництві / Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції», 28-29 травня 2019р. // М. Михайлова, Т. Арестенко. – С. 193-197-2019


Кашуба Н. Особливості просування плодоовочевої продукції / Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції», 28-29 травня 2019р. // Н. Кашуба, Т. Арестенко. – С. 129-131-2019


Фурса В. Арестенко Т.В. Креативний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств – виробників плодовоовочевої продукції / В. Фурса // Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;C. 227-230 - 2019


Бріцин А. О. Арестенко Т.В. Обліпиха. Маркетингові перспективи вирощування / А.О. Бріцин // Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;С. 158-161 - 2019


Білоконь С. Арестенко Т.В. Мистецтво мерчендайзингу: як красиво продавати овочі та фрукти / С.Білоконь // Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;С. 151-153 - 2019


Арестенко Т.В. Планування рекламної кампанії сучасного підприємства// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2018. - №2(37). – С.63 - 68 - 2018


Арестенко Т.В. Аналіз розвитку рекламного ринку України/Т.В.Арестенко/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування» (14-15 червня 2018 р.)-2018


Арестенко Т.В. Сучасний стан ринку соняшникової олії та перспективи його розвиткуі/ Т.В.Арестенко//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1-2 (33-34)-2017


Арестенко Т.В. Аналіз впливу неявної реклами в рекламному менеджменті/Т.В.Арестенко/Матеріали V Міжнародної науково-практичної заочної конференції "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика" (24 листопада 2017 р.)-2017


Арестенко Т.В. Методичні підходи до виділення ринкових ніш/ Т.В.Арестенко/ Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(35) (С. 93-98)-2017


Арестенко Т.В. Cучасний стан ринку соняшникової олії та перспективи його розвитку/ Т.В.Арестенко/Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1-2(33-34) (С. 120-127)-2017


Арестенко Т.В. Перспективні напрями розвитку ринку маркетингових досліджень у системі SOCIAL MEDIA MARKETING/ Т.В. Арестенко/Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка»;№ 1-2 [67] (С. 109 – 113)-2017


Арестенко Т.В. Малобюджетні маркетингові комунікації/ Т.В. Арестенко//Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва: матеріали регіональної науково-практичної конференції ( м. Мелітополь, 12 грудня 2017р. );C. 24-26-2017


Арестенко В. В. Маркетинг взаємодії в підприємствах зернопродуктового комплексу АПК/ Т.В. Арестенко//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (31) (С. 61-65)-2016


Арестенко В. В. Арестенко Т.В. Арестенко В.В. Використання інтерактивних методів при викладанні маркетингових дисциплін/ В.В. Арестенко// Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі»;Випуск 19-2016


Арестенко Т.В. Використання методу кейс-стаді при викладанні маркетингових дисциплін/ Т.В. Арестенко/Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва» (28-29 травня 2015 р.)-2015


Арестенко Т.В. Рекламний менеджмент: аналіз тенденцій та особливостей розвитку медійного ринку України /Т.В. Арестенко//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);Вип. 3 (27) (С. 29-32)-ТДАТУ, 2014


Арестенко Т.В. Маркетинг підприємств АПК - комунікаційна складова /Т.В. Арестенко//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);№ 1 (25) (С. 26-30)-ТДАТУ, 2014


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 • Наукове консультування ФОП Хілько М.Г. (м. Мелітополь) та ТОВ "Борисфен Трейдинг" (м. Мелітополь), щодо розробки та оптимізаціїї рекламних компаній підприємств

 • Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, Конкурс «Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаковки плодовоовочевої продукції», Протокол кафедри № 3 від 5.10.2015р., №1 від 10.10.2016р.

 • Отримання документа про другу вищу освіту: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2014 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація за дипломом спеціаліст з маркетингу, 12ДСК №263724

 • Керівництво студентами Куруоглу О., Сінатус А., Фроловим Д. (2018), які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за дисципліною «Маркетинг»

 • Керівництво студентом (Михайлова М. - 11 МБ МК), яка зайняла призове 2 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2019 рік

 • Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з "Аграрного маркетингу", травень 2019 року

 • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

 • Керівництво студентами Плясецькою В.Р. - 31МК, Краєвою О.В. – 31МК, Пожидаєвою Г.В. - 31МК, Гребельною Г.Р. – 31МК, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Маркетингові комунікації»

 • Сертифікат учасника міжнародного науково-практичного форуму "Сучасні наукові дослідження на шляху до євроїнтеграції» (21-22 червня 2019 р.). - Мелітополь. 2019.

 • Сертифікат учасника літньої школи – 2020 «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», Казахстан, 26 мая – 09 июня 2020.

 • Керівництво студентами Івановою Т.О. - 31МК, Гасич В.В. – 11сМК, Хахаєвою М.Е. - 31МК, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Маркетингові комунікації», 2020 р.


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×