м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Сокіл Яна Сергіїївна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2009 р., спеціальність «Економіка підприємств», кваліфікація «Магістр»;
Бердянський університет менеджменту та бізнесу, 2011 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр»

Вчене звання

Доцент
У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2012 році захистила дисертацію спеціалізованій вченій раді Д 17.127.06 при Класичному приватному університеті, диплом ДК №007907. Спеціальність: 08.00.03. - економіка та управління національним господарством

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
  • Бренд-менеджмент
  • Маркетингова стратегія

Досвід наукової та викладацької діяльності:

1, з 2009 року – асистент кафедри менеджменту і маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету;
2, з 2014 року - старший викладач кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету (наказ №815-К від 14.09.2012 р.);
3, з 2015 року – доцент кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету.
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Сокіл Я.С.


Сокіл Я.С. Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства/Я.С. Сокіл, Н.О. Шквиря // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 214-219) - ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Основні тенденції розвитку ринку рослинного молока в Україні /Я.С. Сокіл, С.В. Заіченко, О.Г. Заіченко // Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 15-16 - ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Побудова бізнес-моделі підприємства з продажу засобів захисту рослин на основі Business Model Canvas /Я.С. Сокіл, С.Р. Мельнічук // Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 25-26 - ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства /Я.С. Сокіл, Н.О. Шквиря // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 214-219) - ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Business model canvas як інноваційний інструмент бізнес-планування /Я.С. Сокіл, О.М. Бурдін // Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 11-12 - ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент розвитку сучасних підприємств та підвищення їх маркетингової компетентності /Я.С. Сокіл, М.О. Гаценко, І.В. Валентиров// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 7-8- ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Маркетингові аспекти вирощування мікрозелені /Я.С. Сокіл, О.В. Пушкар, Р.А. Райков// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 28-29- ТДАТУ-2020


Сокіл Я.С. Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та брендингу /Я.С. Сокіл// Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. (4-5 жовтня 2019 р. м. Житомир);(С. 248-249)- 2019


Сокіл Я.С. Перспективи розвитку інтегрованої та нефінансової звітності/ Я.С. Сокіл// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (Мелітополь, 21-22 червня 2019 р.);Ч. 2 (С. 256-257)- Однорог- 2019


Сокіл Я.С. Інституціональне середовище сталого розвитку/ Я.С. Сокіл// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (32) - 2016


Сокіл Я.С. Проблема формування вибору сучасного споживача в інтернет-просторі/ Я.С. Сокіл// Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 Економічні науки (С. 128-129)-Мелітополь: ТДАТУ - 2015


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, Конкурс «Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаковки плодовоовочевої продукції», Протокол кафедри № 3 від 5.10.2015р., №1 від 10.10.2016р.

  • Отримання документа про другу вищу освіту: Бердянський університет менеджменту та бізнесу, 2011 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр»

  • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×