м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Провідний викладач Нехай Вікторія Василівна

Мета викладення курсу: засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності, набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності.

Завдання вивчення курсу є теоретична та практична підготовка студентів для набуття системних знань з теоретичних засад та організаційно-теоретичних основ здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності.

Політика курсу.
* Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
* Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
* Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної доброчесності.
* Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
* Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.

Тема 1: Зовнішньоекономічна діяльність суб‘єктів ринкових відносин
Тема 2: Організація та техніка підготовки укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів
Тема 3: Експортно- імпортні операції та порядок їх укладання
Тема 4: Посередницькі операції на зовнішньому ринку
Тема 5. Організація та технологія міжнародних розрахунків
Тема 6: Рекламації та санкції при ЗЕД. Порядок припинення зовнішньоторговельної діяльності суб эктів ЗЕД
1. Зовнішньоекономічна діяльність суб‘єктів ринкових відносин
2. Організація та техніка підготовки укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів
3. Експортно- імпортні операції та порядок їх укладання
4. Посередницькі операції на зовнішньому ринку
5. Організація та технологія міжнародних розрахунків
6. Рекламації та санкції при ЗЕД. Порядок припинення зовнішньоторговельної діяльності суб эктів ЗЕД

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×