Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Куліш Тетяна Володимирівна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

2004 року закінчила з відзнакою факультет Економіки та бізнесу Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом магістр з економіки підприємства
В 2014 році отримала другу вищу освіту в Полтавському університеті економіки і торгівлі, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація за дипломом спеціаліст з маркетингу

Вчене звання

Кандидат економічних наук
В 2008 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Сумського національного аграрного університету. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий ступінь

Доцент
У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • Маркетингові дослідження діяльності підприємств на аграрних та продовольчих ринках
 • Розвиток інфраструктури товарного ринку
 • Стратегія розвитку підприємств

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 року на посаді асистента кафедри «Менеджмент і маркетинг», а з 2010 – на посаді доцента кафедри «Маркетинг»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Куліш Т.В.


 1. Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку плодово-ягідної продукції / Т. В. Куліш// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (39) (С. 72-79) - 2019

 2. Хахаєва М.Е., Куліш Т.В. Формування ефективної системи маркетингу підприємств на ринку плодів/ М.Е. Хахаєва, Т.В. Куліш // Збірник тез Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції», м. Мелітополь, 2019 р.

 3. Коньшин В.Ю. Куліш Т.В. Інструменти ефективного маркетингу плодів та овочів/ В.Ю.Коньшин, Т.В. Куліш// Збірник тез Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції», м. Мелітополь, 2019

 4. Скачков С.В. Куліш Т.В.Маркетингове дослідження ринку плодів Запорізької області / С.В. Скачков Т.В. Куліш// Збірник тез Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції», м. Мелітополь, 2019

 5. Хахаєва М.Е, Куліш. Т.В.Ефективність застосуваннямаркетингових досліджень у діяльності підприємств/ М.Е. Хахаєва, Т.В. Куліш//Тези доповідей IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. –117-119

 6. Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке молока и молочных продуктов. Материалы. ХI Международной научно-практической конференции – «Трансформация опыта менеджмента агробизнеса Европейского Союза в Казахстан и страны Центральной Азии», «Дулатовские чтения – Костанай». - 2019. – С. 151-156.

 7. Скачков С.В. Куліш Т.В, Професійні ціннісні орієнтири фахівця-маркетолога в сучасних умовах/С.В. Скачков, Т.В. Куліш // Тези доповідей IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент». –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. –147-149

 8. Legeza D., Brunner Th., Kerimova Y., Kulish T., Konovalenko A. A model of consumer buying behavior in relation to eco-intelligent products in catering. Innovative Marketing. 2019. 15 (1), P. 54-65

 9. Кулиш Т.В. Романець А.В. Інструменти маркетингу при реалізації нішевих культур: малини / Т.В. Куліш// Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня);С. 289-293- 2019

 10. Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» на ринку ковбасних виробів / Т. В. Куліш// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 2 (С. 49-51)-ФОП Однорог Т. В. - 2019

 11. Кулиш Т.В. Альтернативы развития предприятий на рынке молока и молочных продуктов с учетом факторов макросреды / Т.В. Кулиш//Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция; (С. 347-351)-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики - 2019

 12. Бріцин А.О. Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження діяльності ПрАТ «Лактманнен Акса» на ринку сухих сніданків/ А.О. Бріцин// Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Факультет економіки та бізнесу;(С. 7-11)- 2018

 13. Білоконь С.О. Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження діяльності ПАТ «Житомирський молокозавод - Рудь» на ринку морозива / С.О. Білоконь// Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Факультет економіки та бізнесу;(С. 7-11)- 2018

 14. Лебедка А.А. Кулиш Т.В. Маркетингові дослідження прат «Полтавський ОЕЗ – Кернел груп» на ринку соняшникової олії / А.А. Лебедка// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 160-162)- 2018

 15. Лактіонова Є.Є. Кулиш Т.В. Маркетингові дослідження пат «Кременчукм`ясо на ринку м`яса та птиці/ Є.Є. Лактіонова// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 159-160)- 2018

 16. Стрюк О.Л. Кулиш Т.В. Ефективність інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств/ О.Л. Стрюк// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 139-141)- 2018

 17. Пристайло В.М. Кулиш Т.В. Маркетингові підходи забезпечення конкурентоспроможності ПАТ «Карлсберг Україна» на ринку пива / В.М. Пристайло// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 125-126)- 2018

 18. Мостовий О.Є. Кулиш Т.В. Забезпечення конкурентоспроможності діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» на ринку вершкового масла/ О.Є. Мостовий// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 114-116)- 2018

 19. Макарова А.О. Кулиш Т.В. Маркетингові підходи забезпечення конкурентоспроможності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на ринку горілчаних виробів / А.О. Макарова// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 104-106)- 2018

 20. Кукуруза С.Ю. Кулиш Т.В. Маркетингові підходи забезпечення конкурентоспроможності ТОВ «Українські мінеральні води» на ринку мінеральних вод / С.Ю. Кукуруза//Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 93-94)- 2018

 21. Кулиш Т.В. Исследование макромаркетинговой среды при формировании стратегии развития предприятий / Т.В. Кулиш// Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 26-30) - 2018

 22. Демко В.С. Куліш Т.В. Мітков В.Б. Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України/ В.С. Демко// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1-2 (33-34) (С. 253-259)-2017

 23. Куліш Т.В. Дослідження конкурентних позицій ПП «Олком» на локальному ринку молока та молочних продуктів/Т.В.Куліш/Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (35)(C. 80-85)-2017

 24. Куліш Т.В. Роль маркетингових досліджень в прийнятті управлінських рішень/ Т.В. Куліш// Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва: матеріали регіональної науково-практичної конференції ( м. Мелітополь, 12 грудня 2017р. );C. 60-62- 2017

 25. Поберейко М. М. Куліш Т.В. Маркетингові аспекти діяльності ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» на ринку алкогольних напоїв / М. М.Поберейко// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року);Т. 3 (С. 71-72) -2016

 26. Куліш Т.В. Модель поведінки споживача промислового ринку соняшнику / Т.В. Куліш// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року).;Т. 3 (С. 51-53) -2016

 27. Гриднєва Д.Ю. Куліш Т.В. Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств / Д. Ю. Гриднєва// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.);Т. 3 (С. 32-34) -2016

 28. Кулиш Т.В. Модель формирования стратегии развития предприятия на рынке молока / Т.В. Кулиш// Моделирование в технике и экономике: материалы международной научно-практической конференции (Витебск, 23–24 марта 2016 г.);(С. 324-326) -2016

 29. Куліш Т.В. Маркетингові дослідження як основа інформаційного забезпечення діяльності підприємств / Т.В. Куліш//Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.практ. конф. (19 трав. 2016 р.);(C. 257-258)-2016

 30. Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий / Т.В. Кулиш// Материалы VII Междунар. научно-практ. конференции: "Наука и инновации - стратегические приоритеты развития экономики государства";спец. выпуск "Экономика и менеджмент" (С. 231-235) -2016

 31. Куліш Т.В. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживача на ринку соняшнику/Т.В.Куліш/Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (32) (C. 83-88)-2016

 32. Кулиш Т.В. Влияние внешней среды на рынок игристых вин/ Т.В. Кулиш // ИжГТУ имени М.Т. Калашникова-2015

 33. Гриднева Д. Ю. Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования влияния внешних факторов на рынок молока /Д. Ю.Гриднева// Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 319-321)-ИжГТУ имени М.Т. Калашникова -2015

 34. Куліш Т.В. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку молока Запорызької області /Т.В. Куліш//Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів (у 2 частинах);Частина 2 № 34-35 (С. 158-165)-КНЕУ-2015

 35. Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования в системе менеджмента предприятий / Т.В. Кулиш // Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 259-263)-2015

 36. Кулиш Т.В. Практические особенности внедрения инновационных методов стратегического анализа деятельности предприятий/Т.В.Кулиш/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции (30 апреля 2015г.);(C. 96-100)-2015

 37. Куліш Т.В. Маркетингова орієнтація діяльності молокопереробних підприємств/Т.В.Куліш/Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Тренди та інновації в сучасній економіці": тези доповідей;Ч. 4 (С. 193-196)-2015

 38. Куліш Т.В. Маркетингова інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку кукурудзи/Т.В.Куліш/Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Тренди та інновації в сучасній економіці": тези доповідей;Ч. 4 (С. 190-193)-2015

 39. Куліш Т.В. Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислових підприємств/Т.В.Куліш/Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків: збірник статей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених;(C. 83-86)-2015

 40. Куліш Т.В. Розвиток інфраструктури аграрного ринку України /Т.В.Куліш/Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 Економічні науки (С. 130-132)-Мелітополь: ТДАТУ-2015

 41. Куліш Т.В. Стратегічні методи в плануванні маркетингової діяльності підприємств/Т.В.Куліш/ Збірник матеріалів наукових праць (серія: економічні науки);(С. 124-127)-2015

 42. Куліш Т.В. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств/Т.В.Куліш/Матеріали Міжн. науково-прак. конф. [«Сільські території: фінансово-економічні проблеми»], (Мелітополь, 6-7 травня 2014 р.);(С. 176-179)-2014

 43. Куліш Т.В. Перспективы развития инфраструктуры аграрного рынка в современных условиях / Т.В. Куліш// Наука: научно-производственный журнал;Материалы VI международной научно-практической конференции "Дулатовские чтения 2014": спецвыпуск "Экономические науки"-КИНЭУ,2014

 44. Куліш Т.В. Особливості комерційної діяльності посередницьких підприємств в аграрних формуваннях/ Т.В.Куліш//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);№ 3 (27) (С. 83-87)-ТДАТУ,2014

 45. Куліш Т.В. Дослідження ринку соняшнику Запорізької області/ Т.В.Куліш//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (26) (С. 124-127)-ТДАТУ,2014

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Участь в Українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, со-фінансується та реалізується MEDA

 • Організації діяльності бізнес-школи для студентів старших курсів «Як організувати власну справу»

 • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

 • Виконання обов’язків куратора 21 МК


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×