м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Куліш Тетяна Володимирівна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

2004 року закінчила з відзнакою факультет Економіки та бізнесу Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом магістр з економіки підприємства
В 2014 році отримала другу вищу освіту в Полтавському університеті економіки і торгівлі, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація за дипломом спеціаліст з маркетингу

Вчене звання

Доцент
У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту і маркетингу.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2008 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Сумського національного аграрного університету. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • Маркетингові дослідження діяльності підприємств на аграрних та продовольчих ринках
  • Розвиток інфраструктури товарного ринку
  • Стратегія розвитку підприємств

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 року на посаді асистента кафедри «Менеджмент і маркетинг», а з 2010 – на посаді доцента кафедри «Маркетинг»
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Куліш Т.В.


Куліш Т.В., Бовкун О., Воронін І. О., Сердюк С. О. Маркетингові іструмети в просуванні продукції бджільництва/ Т.В.Куліш// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 3-4- 2020


Куліш Т.В., Гущин О. В., Доновський, В. В. Маркетингові аспекти реалізації ягід полуниці/ Т.В. Куліш// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 14-15-2020


Куліш Т.В. Дослідження макросередовища ринку молока та молочних продуктів/ Т.В. Куліш// Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 206-213)-2020


Кулиш Т.В. Влияние факторов макросреды на рынок молока и молочных продуктов/ Т. В. Кулиш// Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции (28 мая 2020 г.);(С. 128-129)-2020


Кулиш Т.В. Антюшин Р.О. Маркетингові аспекти виробництва та реалізації дитячих іграшок / Т.В. Куліш Р.О. Антюшин// Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) : збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції;(С. 5-6)-2020


Кулиш Т.В. Силенок В.В. Перспективи розвитку вендингового бізнесу в Україні / Т.В. Куліш В.В. Силенок// Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) : збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції;(С. 31-32)-2020


Кулиш Т.В. Голубко В.М. Перспективи розвитку ринку малини/ Т.В. Куліш В.М. Голубко// Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) : збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції;(C. 13-14)-2020


Кулиш Т.В. Маркетинговая стратегия продвижения продукции пчеловодства / Т.В. Куліш// Международная научно-практическая конференция, проведенная в рамках «Международной магистерской летней школы» (26 мая-9июня 2020 г.);(С. 219-223)-2020


Кулиш Т.В. Українець А.О. Державне управління та публічне адміністрування / Т.В. Куліш// Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю Економічного факультету (м. Херсон 20-21 вересня 2019 р.);(С. 254-256)- 2019


Кулиш Т.В. Євпадченко К. С. Ефективні маркетингові інструменти в системі збуту плодоовочевої продукції/ Т.В. Куліш// Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю Економічного факультету (м. Херсон 20-21 вересня 2019 р.);(С. 205-207) - 2019


Кулиш Т.В. Фурса В.А. Логістика як конкурентна перевага розвитку агробізнесу в Україні/ Т.В. Куліш// Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю Економічного факультету (м.Херсон 20-21 вересня 2019 р.);(С. 54-56) - 2019


Кулиш Т.В. Хахаєва М.Е. Формування ефективної системи маркетингу підприємств на ринку плодів/ Т. В. Куліш// Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: збірник тез Міжвузівської студентської науково-практичної конференції;(С. 231-235) - 2019


Кулиш Т.В. Удосконаленя системи збуту продукції плодоовочівництва/ Т. В. Куліш// Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю економічного факультету;(С. 221-223) - 2019


Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке молока и молочных продуктов/ Т.В. Кулиш// Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке молока и молочных продуктов - 2019


D. Leheza, Th. Brunner, Y. Kerimova, T. Kulish, A. Konovalenko A model of consumer buying behavior in relation to eco-intelligent products in catering/D. Leheza /Innovative Marketing;15 (1) (P. 54-65) -2019


Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку плодово-ягідної продукції / Т. В. Куліш// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (39) (С. 72-79) - 2019


Кулиш Т.В. Маркетингове дослідження діяльності ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» на ринку ковбасних виробів / Т. В. Куліш// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 2 (С. 49-51)-ФОП Однорог Т. В. - 2019


Кулиш Т.В. Альтернативы развития предприятий на рынке молока и молочных продуктов с учетом факторов макросреды / Т.В. Кулиш//Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция; (С. 347-351)-Алматы: Алматинская академия эконоики и статистики - 2019


Кулиш Т.В. Исследование макромаркетинговой среды при формировании стратегии развития предприятий / Т.В. Кулиш// Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 26-30) - 2018


Куліш Т.В. Маркетингова товарна політика сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику / Т.В. Куліш// Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал;№ 1-2 (73) (С. 161-168)-2018


Куліш Т.В. Маркетингове дослідження макросередовища ринку молока та молочних продуктів / Т.В. Куліш// Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (14 - 15 червня 2018 р.);(С. 115-118)-2018


Куліш Т.В. ММетодика дослідження інноваційного потенціалу підприємств/ Т.В. Куліш//Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 травня 2017 року);(С. 250-252)-2017


Куліш Т.В. Эффективность хранения и реализации семян подсолнечника/ Т.В. Куліш// Инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке: сборник материалов международной научно-практической конференции молодых ученых (17 ноября 2017 г., Кайнар);(С. 337-341)-2017


Куліш Т.В. Методика дослідження оптимальної системи збуту молока/ Т.В. Куліш// Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал;№ 1-2 (67) (С. 120-126)-2017


Демко В.С. Куліш Т.В. Мітков В.Б. Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України/ В.С. Демко// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1-2 (33-34) (С. 253-259)-2017


Куліш Т.В. Дослідження конкурентних позицій ПП «Олком» на локальному ринку молока та молочних продуктів/Т.В.Куліш/Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (35)(C. 80-85)-2017


Куліш Т.В. Роль маркетингових досліджень в прийнятті управлінських рішень/ Т.В. Куліш// Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва: матеріали регіональної науково-практичної конференції ( м. Мелітополь, 12 грудня 2017р. );C. 60-62- 2017


Поберейко М. М. Куліш Т.В. Маркетингові аспекти діяльності ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» на ринку алкогольних напоїв / М. М.Поберейко// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року);Т. 3 (С. 71-72) -2016


Куліш Т.В. Модель поведінки споживача промислового ринку соняшнику / Т.В. Куліш// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року).;Т. 3 (С. 51-53) -2016


Гриднєва Д.Ю. Куліш Т.В. Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств / Д. Ю. Гриднєва// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.);Т. 3 (С. 32-34) -2016


Кулиш Т.В. Модель формирования стратегии развития предприятия на рынке молока / Т.В. Кулиш// Моделирование в технике и экономике: материалы международной научно-практической конференции (Витебск, 23–24 марта 2016 г.);(С. 324-326) -2016


Куліш Т.В. Маркетингові дослідження як основа інформаційного забезпечення діяльності підприємств / Т.В. Куліш//Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.практ. конф. (19 трав. 2016 р.);(C. 257-258)-2016


Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий / Т.В. Кулиш// Наука: науч. журнал;Спецвыпуск : Дулатовские чтения-2015: матер. VII междунар. науч.-практ. конференции, т. 3 : Экономика и менеджмент-Костонайский ИнЭУ им. М. Дулатова; МААО -2016


Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий / Т.В. Кулиш// Материалы VII Междунар. научно-практ. конференции: "Наука и инновации - стратегические приоритеты развития экономики государства";спец. выпуск "Экономика и менеджмент" (С. 231-235) -2016


Куліш Т.В. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживача на ринку соняшнику/Т.В.Куліш/Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (32) (C. 83-88)-2016


Кулиш Т.В. Влияние внешней среды на рынок игристых вин/ Т.В. Кулиш // ИжГТУ имени М.Т. Калашникова-2015


Гриднева Д. Ю. Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования влияния внешних факторов на рынок молока /Д. Ю.Гриднева// Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 319-321)-ИжГТУ имени М.Т. Калашникова -2015


Куліш Т.В. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку молока Запорызької області /Т.В. Куліш//Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів (у 2 частинах);Частина 2 № 34-35 (С. 158-165)-КНЕУ-2015


Кулиш Т.В. Маркетинговые исследования в системе менеджмента предприятий / Т.В. Кулиш // Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 259-263)-2015


Кулиш Т.В. Практические особенности внедрения инновационных методов стратегического анализа деятельности предприятий/Т.В.Кулиш/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции (30 апреля 2015г.);(C. 96-100)-2015


Куліш Т.В. Маркетингова орієнтація діяльності молокопереробних підприємств/Т.В.Куліш/Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Тренди та інновації в сучасній економіці": тези доповідей;Ч. 4 (С. 193-196)-2015


Куліш Т.В. Маркетингова інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку кукурудзи/Т.В.Куліш/Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Тренди та інновації в сучасній економіці": тези доповідей;Ч. 4 (С. 190-193)-2015


Куліш Т.В. Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислових підприємств/Т.В.Куліш/Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків: збірник статей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених;(C. 83-86)-2015


Куліш Т.В. Розвиток інфраструктури аграрного ринку України /Т.В.Куліш/Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 Економічні науки (С. 130-132)-Мелітополь: ТДАТУ-2015


Куліш Т.В. Стратегічні методи в плануванні маркетингової діяльності підприємств/Т.В.Куліш/ Збірник матеріалів наукових праць (серія: економічні науки);(С. 124-127)-2015


Куліш Т.В. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств/Т.В.Куліш/Матеріали Міжн. науково-прак. конф. [«Сільські території: фінансово-економічні проблеми»], (Мелітополь, 6-7 травня 2014 р.);(С. 176-179)-2014


Куліш Т.В. Перспективы развития инфраструктуры аграрного рынка в современных условиях / Т.В. Куліш// Наука: научно-производственный журнал;Материалы VI международной научно-практической конференции "Дулатовские чтения 2014": спецвыпуск "Экономические науки"-КИНЭУ,2014


Куліш Т.В. Особливості комерційної діяльності посередницьких підприємств в аграрних формуваннях/ Т.В.Куліш//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);№ 3 (27) (С. 83-87)-ТДАТУ,2014


Куліш Т.В. Дослідження ринку соняшнику Запорізької області/ Т.В.Куліш//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (26) (С. 124-127)-ТДАТУ,2014


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Участь в Українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, со-фінансується та реалізується MEDA

  • Організації діяльності бізнес-школи для студентів старших курсів «Як організувати власну справу»

  • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

  • Виконання обов’язків куратора 41 МК

  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Маркетинг» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: «Маркетингова стратегія розвитку підприємств на ринку молока і молочних продуктів» науково-технічної програми «Маркетингова стратегія розвитку підприємств агропромислового комплексу» (номер державної реєстрації 0116U002738, 2016-2020 рр.)


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×