м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Особиста результативність та комунікативна ефективність

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навичок управління життям та часом шляхом ефективного цілепокладання, планування та організації діяльності, розвиток ефективного системного мислення з метою підвищення власної результативності та командної ефективності.

Завдання курсу – опанування знаннями теоретичних знань та практичних навиків ефективного особистісного розвитку менеджера; опанування техніками підвищення ефективності управління власним життям та часом, організації часу підлеглих працівників з метою забезпечення підвищення ефективності власної праці та роботи колективу; формування поведінкових навичок, необхідних майбутньому керівнику; розвиток умінь організації особистої праці та роботи підлеглих. 

Предмет курсу – теоретичні, методичні та практичні аспекти формування ефективної системи особистої результативності та комунікативної ефективності.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки особистої ефективності;
 • основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу;
 • підходи та принципи планування особистого та робочого часу;
 • зміст філософії та концептуальні підходи корпоративного тайм-менеджменту;
 • організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини;
 • способи підвищення власної ефективності; 
 • види, правила та можливі помилки в процесі здійснення контролю системи особистої ефективності;
 • принципи взаємодії в оточуючими у процесі встановлення цілей та планування спільної діяльності;
 • підходи до делегування повноважень;

вміти:

 • обґрунтовувати підходи та обирати техніки постановки цілей;
 • застосовувати методи розстановки пріоритетів при прийнятті управлінських рішень та організації роботи;
 • визначати шляхи підвищення особистої ефективності;
 • обґрунтувати підходи до делегування повноважень підлеглим та організовувати колективну роботу;
 • застосовувати інструменти подолання нераціонального використання часу.

Робоча програма навчальної дисципліни «Особиста результативність, комунікативна ефективність» 

Силабус навчальної дисципліни «Особиста результативність, комунікативна ефективність»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Особиста результативність, комунікативна ефективність»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Особиста результативність, комунікативна ефективність»

Залишити повідомлення для декана
×