м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Маркетингові комунікації

Мета курсу – оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог.

Завдання курсу – вивчення основних категорій маркетингових комунікацій; ознайомлення з методиками розроблення бюджету рекламних компаній, алгоритмами розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування.
Предмет курсу – інформаційні процеси в умовах міжособистісного та масового спілкування за різними каналами за допомогою різноманітних комунікативних засобів.
Основними завданнями дисципліни є:
– ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями,категоріями, системами та процесами маркетингових комунікацій;
– відпрацювання практичних навичок розв’язання маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;
– створення бажання творчого пошуку вдосконалення системи просування товарів підприємств у сучасних ринкових умовах.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: питання організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення;
вміти: планувати, реалізовувати й оцінювати програму маркетингових комунікацій та стратегій звернення, які мають бути ефективними і вражаючими; бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною.

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації” для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” за ОПП “Маркетинг”( на базі повної вищої освіти та ОКР “Молодший спеціаліст”)2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації” для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” за ОПП “Маркетинг”( на базі повної вищої освіти) 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації” для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” за ОПП “Публічне управління та адміністрування”( на базі повної вищої освіти) 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації” для 11сМК и 31МК 2020-2021 н.р.

Силабус навчальної дисципліни “Маркетингові комунікації”

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни “Маркетингові комунікації”

Підручники та посібники для вивчення дисципліни “Маркетингові комунікації”

Залишити повідомлення для декана
×