м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Менеджмент персоналу

Провідний викладач Бочарова Наталія Олександрівна

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань системного підходу з ключових питань менеджменту персоналу, засвоєння сучасних концепцій управління персоналом та вмінню використовувати їх на практиці з підкріпленням необхідними навичками щодо користування новітніми методами і технологіями управління персоналом в сучасній системі менеджменту підприємств.

Завдання
дисципліни полягає у вивченні теоретичних засад менеджменту персоналу, кадрової стратегії і політики, публічної кадрової служби підприємств, методичних підходів щодо розподілу завдань між лінійними та функціональними підрозділами та керівником; оволодіння методами і стилями управління персоналом та професійного добору кадрів; формування навичок у здобувачів самостійного аналізу складних ситуацій на робочому місці та прийнятті обґрунтованих рішень в галузі управління персоналом публічної установи; оволодіння навиками управління конфліктами та стресами; оволодіння сучасними методами мотивації персоналу.

Політика курсу.
Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності.

1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу.
2. Стратегія та політика менеджменту персоналу.
3. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом.
4. Служба персоналу, кадрове діловодство та розвиток персоналу.
5. Соціальне партнерство в організації.
6. Планування, формування та рух персоналу.
7. Розвиток персоналу.
8. Регулювання трудової діяльності персоналу.
9. Управління робочим часом працівників.
10. Мотивація та стимулювання персоналу.
1. Методологія управління персоналом.
2. Персонал організації як об’єкт управління.
3. Соціально-економічні аспекти управління персоналом.
4. Кадрова служба і кадрове діловодство. ( Організація роботи кадрової служби підприємств. Контракт на роботу зі спеціалістом).
5. Соціальне партнерство і комунікації в організації.
6. Планування і формування персоналу. Розрахунок потреби в персоналі.
7. Розвиток персоналу організацій.
8. Регулювання трудової діяльності персоналу. План роботи з кадрами.
9. Управління мікрокліматом в колективі. Рівень організації управлінської праці.
10. Економічний механізм мотивації і стимулювання персоналу.

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×