м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Самоменеджмент

Провідний викладач Агєєва Ірина Вікторівна

Метою вивчення дисципліни є володіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань самоуправління, особистісного розвитку, організації особистої праці менеджера, формуванні індивідуальних особливостей та поведінкових навичок для досягнення успіху в особистому житті та професійній діяльності.

Завдання дисципліни є знайомлення студентів з основними концепціями самоменеджменту, засобами діагностики рівня сформованості різних складових самоменеджменту особистості та з елементами тренінгової програми для підвищення його рівня. Дисципліна спрямована на вивчення таких питань:
– визначення особистісних цінностей та цілей менеджера;
– управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва;
– організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; – – використання часу як ресурсу.

Політика курсу.
Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності.

1. Методологічні підходи до самоменеджменту.
2. Формування цілей у діяльності менеджера.
3. Нормування управлінської праці.
4. Планування особистої роботи менеджера.
5. Організовування діяльності менеджера.
6. Планування ділової кар’єри менеджера.
7. Самомотивування та самоконтроль менеджера.
8. Формування якостей ефективного менеджера.
9. Розвиток менеджерського потенціалу.
1. Методологічні підходи до самоменеджменту.
2. Самоаналіз особистості.
3. Нормування управлінської праці.
4. Планування особистої роботи менеджера.
5. Організовування діяльності менеджера.
6. Планування ділової кар’єри менеджера.
7. Самомотивування та самоконтроль менеджера .
8. Організація та проведення нарад, засідань і зборів.
9. Формування якостей ефективного менеджера.
10. Розвиток менеджерського потенціалу.

 
Силабус

Залишити повідомлення для декана
×