м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Маркетингові дослідження

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу

Логістика

Мета. Метою вивчення курсу «Логістика» є формування у студентів знань і

Маркетинг

Мета курсу – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Маркетингове ціноутворення

Мета курсу – теоретична та практична підготовка студентів для подальшої

Дизайнерське мислення

Мета – оволодіння теоретичними знаннями і практичними навиками, які необхідні для

Маркетингові комунікації

Мета курсу – оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з

Поведінка споживача

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навиків організації роботи

Особиста результативність та комунікативна ефективність

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навичок управління

Цифровий маркетинг в дії

Силабус навчальної дисципліни «Цифровий маркетинг в дії»

Цифрова грамотність

Силабус новчальної дисциплини “Цифрова грамотність”

PR-технології готельно-ресторанного бізнесу

Робоча програма навчальної дисципліни “PR-технології готельно-ресторанного бізнесу” для здобувачів ступеня

Маркетингове планування

Мета – формування системи теоретичних та практичних вмінь та навичок

Поведінка споживача послуг гостинності

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна «Поведінка споживачів послуг гостинності»

Маркетинг в туризмі

Мета курсу: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Бізнес-стратегії та маркетингові рішення

Мета – формування системи теоретичних знань з розроблення бізнесстратегій і

Маркетинг та логістика у готельно-ресторанній справі

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з маркетингу та

Управління маркетинговими проектами

Мета курсу – надання знань про методи, техніку та інструментарій

Бренд-менеджмент

Мета курсу: спеціалізоване поглиблення знань щодо основних принципів та особливостей

Маркетинг

Мета курсу – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Цифровий маркетинг

Мета курсу – надання студентам знань, необхідних для розуміння широкого

Маркетинг і логістика

Мета – формування системи теоретичних знань з маркетингу та логістики

Маркетингова товарна політика

Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового

Стратегічний маркетинг

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій

Рекламний менеджмент

Мета курсу – надання знань про методи й технології підготовки та

Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу

Маркетингова товарна політика

Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування

Інфраструктура товарного ринку

Мета курсу – надати студентам ґрунтовних і достатніх практичних навичок з аналізу,

Інформаційні системи в маркетингу

Мета курсу – формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем

Економіка, підприємництво і маркетинг

Мета курсу – формування системи теоретичних і практичних знань у

Залишити повідомлення для декана
×