Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Основи товарознавства

Метою навчальної дисципліни є: вивчення та оволодіння студентами спеціальними теоретичними

Товарознавство

Метою навчальної дисципліни є: вивчення та оволодіння студентами спеціальними теоретичними

Бренд-менеджмент

Мета курсу: спеціалізоване поглиблення знань щодо основних принципів та особливостей

Маркетинг

Мета курсу – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Маркетинг і логістика

Мета курсу – формування системи науково-теоретичних і практичних знань про

Маркетингова товарна політика

Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового

Поведінка споживача

Мета курсу – набуття студентами знань та практичних навиків організації роботи

Логістика

Мета. Метою вивчення курсу «Логістика» є формування у студентів знань і

Управління проектами та продажем

Мета курсу – надання знань про методи, техніку та інструментарій управління

Управління проектами

Мета курсу – надання знань про методи, техніку та інструментарій управління

Стратегія підприємства

Мета курсу – надання знань про теоретичні засади, інструментарій та методи

Стратегічний маркетинг

Мета курсу: формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних

Рекламний менеджмент

Мета курсу – надання знань про методи й технології підготовки та

Маркетингові комунікації

Мета курсу – оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з

Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами

Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу

Маркетингові дослідження

  Мета курсу – надання студентам  знань щодо системи, методів та алгоритмів

Маркетингове ціноутворення

Мета курсу: формування системи теоретичних знань щодо розробки та реалізації маркетингової

Маркетингова товарна політика

Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування

Контракти та переговори

Мета курсу – ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами

Інфраструктура товарного ринку

Мета курсу – надати студентам ґрунтовних і достатніх практичних навичок з аналізу,

Інформаційні системи в маркетингу

Мета курсу – формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем

Маркетинг

Мета курсу – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів

Економіка і підприємництво, маркетинг

Мета курсу: формування системи теоретичних і практичних знань у студентів з

Надішліть нам своє питання до факультету
×