м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кураторство

Кураторство

  Кураторів груп призначають задля забезпечення постійного керівництва навчально-виховним процесом кожної студентської групи. Наставники груп використовують сучасні методи виховної роботи з метою підвищення громадської відповідальності студентів, дотримання ними норм  правопорядку, духовного, культурного та національно-патриотичного виховання.

  Робота кураторів на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi та здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих стосунків у академiчнiй групі. Наставники допомагають студентам сформувати професійну самосвідомість та поважне ставлення до обраного фаху. Свою роботу куратори груп спрямовують на формування дружньої та довірливої атмосфери у студентських групах, що прямо сприяє підвищенню якості підготовки фахівців.

Виховну роботу у підшефних групах проводять куратори

Марчук А.О. 11 МК

 Сокіл Я. С. – 12 МК

 Коноваленко А.С.21 МК

Куліш Т.В.– 31 МК

Легеза Д.Г.41МК+11сМК

Шквиря Н.О.11МБМК

Випускники 2020 року

Випускники 2019 року

Виховна робота на кафедрі здійснюється згідно планів-графiків виховної роботи в академічних групах.

Залишити повідомлення для декана
×