м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Методичні семінари та методичні розробки

Методичні семінари та методичні розробки

Модернізація вищої школи, визнання пріоритетності отримання вищої освіти та  підготовки висококваліфікованих спеціалістів потребує забезпечення високого рівня методичної роботи, яка повинна забезпечити відповідність змісту, форми викладання та спрямованості кожної навчальної дисципліни вимогам навчального плану. Тому метою методичної роботи кафедри маркетингу є вдосконалення викладання навчальних предметів і проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відповідає останнім вимогам, що висуваються у сфері освіти та науки. На кафедрі розроблені і створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі. Навчальний процес з дисциплін кафедри забезпечений необхідним мінімумом підручників і навчальних посібників з загального фонду бібліотеки університету.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні посібники з урахуванням тематики проведених занять і передбачених робочою програмою вимог. Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес нові методи, форми і засоби навчання (наприклад, комунікативні завдання, методи «мозкової атаки», ділової гри і т.д.), а також сучасні комп’ютерно-орієнтовані технології навчання.

Науково-методичні семінари кафедри проводяться з метою підтримки та інтенсифікації наукової діяльності кафедри – студентського, аспірантського та професорсько-викладацького складу кафедри, а також спільного вирішення завдань постійного вдосконалення навчального процесу. Учасники семінарів діляться своїми досягненнями, здобутками, обговорюють актуальні проблеми розвитку маркетингу, висловлюють свої точки зору стосовно новинок у маркетинговій сфері.

 

№1 вересень 2014

№2 листопад 2014

№3 квітень 2015

№4 червень 2015

 

 

№1 вересень 2015

№2 грудень 2015

№3 квітень 2016

№4 травень 2016

 

 

№1 вересень 2016

№2 грудень 2016

№3 квітень 2017

№4 травень 2017

 

№1 вересень 2017

№ 2 жовтень 2017

№ 3 лютий 2018

№ 4 червень 2018

 

№1 вересень 2018 

№2 жовтень 2018

№3 березень 2019

№4 червень 2019

Зведена таблиця методичних розробок, затвердженних методичною комісією факультету економіки і бізнесу у 2018-2019 роках

Зведена таблиця методичних розробок, затвердженних методичною комісією факультету економіки і бізнесу у 2019-2020 роках

Зведена таблиця методичних розробок, затвердженних методичною комісією факультету економіки і бізнесу у 2020-2021 роках

 

Залишити повідомлення для декана
×