м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Майборода Ганна Олександрівна
Посада

Асистент кафедри "Маркетинг"

Базова вища освіта

У 2012 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом: бакалавр з обліку і аудиту.
У 2016 році отримала другу вищу освіту в Таврійському державному агротехнологічному університеті зп мпеціальністю «Маркетинг», кваліфікація за дипломом: магістр з маркетингу.

Вчене звання
Науковий ступінь
Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
  • Бренд-менеджменет підприємств хлібопекарської галузі

Досвід наукової та викладацької діяльності:

Із 2019 року працює у Таврійському державному агротехнологічному університеті на посаді асистента кафедри «Маркетинг». Із вересня 2017 року навчається в аспірантурі Таврійського державного агротехнологічного університету за напрямом 075 – «Маркетинг».
Види і результати професійної діяльності асистента кафедри маркетингу Майбороди Г.О.


Майборода Г.О. Особливості бренд-менеджменту на підприємствах хлібопекарської галузі / Г. О. Майборода // Збірник міжнародного наукового журналу «Грааль науки» №5 за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes» (м. Вінниця, 4 червня 2021 р.); (С. 47-49) - 2021


Майборода Г.О. Сучасний стан та тенденції розвитку хлібопекарської галузі в умовах цифрової економіки / Г. О. Майборода // Міжнародна науково-практична конференція «Digitalization of the economy as a factor of sustainable development» "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь, 25 -26 травня 2021 р.); - 2021


Майборода Г.О. Обґрунтування бренд-стратегії розвитку хлібопекарської галузі у Причорноморському регіоні /Г.О. Майборода// Причорноморські економічні студії: науковий журнал;Вип. 61 (С. 50-55) - 2021


Майборода Г.О. Стратегія формування бренду підприємств хлібопекарської галузі в сучасних умовах / Г. О. Майборода // Scientific collection «Interconf». №1 (37) (Oslo, Norway. 6-8 December, 2020); (C. 237-241)


Майборода Г.О. Стоимость бренда как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия /Г.О. Майборода// Сборник международной научно-практической конференции молодых ученых, проведенная в рамках "Международной магистерской летней школы" (г. Алматы, 26.05.20-09.06.20 г.);С. 223-228 - 2020


Майборода Г.О. Аналіз діяльності підприємств хлібопекарської галузі за індексним методом /Г.О. Майборода// Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства: Міжнародна науково-практична конференція (19 грудня 2020 року);С. 42-46 - 2020


Майборода Г.О. Фактори макросередовища та їх вплив на діяльність хлібопекарських підприємств /Г.О. Майборода// Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал;Вип. 50 (С. 135-139) - 2020


Майборода Г.О. Оцінювання конкурентної позиції бренду хлібопекарської галузі за допомогою бенчмаркетингу /Г.О. Майборода// Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2020 р.);(С. 167-170) - 2020


Майборода Г.О. Маркетингові інструменти в системі бізнес - планування /Г.О. Майборода// Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 20-21- 2020


Майборода Г.О. Показники бренд-менеджменту та ефективність їх використання /Г.О. Майборода// Development of Ukraine’s economy: problems, prospects, efficiency: International scientific and practical conference (December 17-18, 2020);С. 12-15- 2020


Майборода Г.О. Теоретичні основи функціонування брендов /Г.О. Майборода// Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4ч.;Ч. 3 (С. 31-33) - 2019


Майборода Г.О. Маркетингові особливості використання портфеля брендів /Г.О. Майборода// Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: присвячена 35-річчю Економічного факультету: Міжнародна науково-практична конференція (20-21 вересня 2019 р.);(С. 83-85) - 2019


Майборода Г.О. Бренд-менеджмент як складова комплексу маркетингу підприємства /Г.О. Майборода//Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”;Т. XIX, вип. 308 (С. 173-180) - 2018


Майборода Г.О. Вплив факторів мікросередовища на маркетингову діяльність підприємств хлібопекарської галузі/Г.О. Майборода// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(38) (С. 129-138) - 2018


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×