м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Курсова робота

Курсова робота

Курсова робота важлива складова навчального процесу та є заключним етапом вивчення студентами дисциплін спеціальної підготовки за напрямом підготовки 075 – Маркетинг. Курсовий проект з дисциплін спеціалізації є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

Тематика курсових робіт з дісципліни «Стратегічний маркетинг» 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Стратегічний маркетинг” для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 075 “Маркетинг” денної форми навчання

Тематика курсових робіт з дисципліни «Маркетингові дослідження»

Методичні вказівки по виконанню курсових робіт з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів факультету Економіки та бізнесу з напряму підготовки 075 – «Маркетинг»

Тематика курсових робіт з дисципліни «Маркетингове планування»

Методичні вказівки по виконанню курсових робіт з дисципліни «Маркетингове планування» для студентів факультету Економіки та бізнесу з напряму підготовки 075 – «Маркетинг»

 

Залишити повідомлення для декана
×