м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Економіка, підприємництво і маркетинг

Мета курсу: формування системи теоретичних і практичних знань у студентів з основних розділів прикладної економіки, підприємництва  і маркетингу.

Завдання курсу – теоретична та практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань діяльності аграрного підприємства в умовах ринку

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • види підприємницької діяльності та її особливості;
 • найбільш раціональної форми організації бізнесу;
 • основні стадії прийняття управлінських рішень;
 • економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;
 • чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств;
 • економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення;
 • шляхи більш раціонального використання ресурсів;
 • прогресивні методи планування та форми організації виробництва;
 • показники оцінки результативності діяльності, вимоги до оформлення документів по обліку, витрачанню виробничих ресурсів і нарахуванню заробітної плати, систему первинного обліку у виробничому підрозділі, принципи організації праці та виробничих процесів

вміти:

 • визначити перспективні види бізнесової діяльності;
 • виконувати економічні розрахунки;
 • проводити аналіз використання ресурсів;
 • ефективно проводити параметри удосконалення структур управління;
 • оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору;
 • вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • складати технологічні карти на окремі сільськогосподарські культури;
 • складати план потреби в насінні, добрив та засобів захисту рослин;
 • складати плани внесення добрив під окремі культури, внутрішньогосподарські оперативні плани виконання сільськогосподарських робіт, перспективні плани розвитку галузі рослинництва.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для агрономів 2019-2020

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2020-2021

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 203 “Садівництво та виноградарство” 2020-2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнологій та екології спеціальності 201 Агрономія 2020-2021 н.р. 

Силабус навчальної дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг» для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” факультету агротехнології та екології спеціалльності 201 Агрономія 2020-2021 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Економіка, підприємництво і маркетинг»

Підручники та посібники по дисциплині «Економіка, підприємництво і маркетинг»

Залишити повідомлення для декана
×