м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Сторінка завідувача

Сторінка завідувача

Дар’я Георгіївна розпочала свою діяльність в Таврійському державному агротехнологічному університеті у 2000 році на посаді молодшого наукового співробітника інформаційно-консультаційного центру «Агро-Таврія». З 2001 року по 2005 рік навчалась в аспірантурі національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. У 2003 році проходила стажування у Державному університеті Небраски за програмою обміну викладачів Департаменту сільського господарства США.

У вересні 2005 року, після захисту дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук, прийнята на посаду старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу. У грудні 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. У жовтні 2005 року проходила стажування експертів дорадників в народницькому центрі Брвінова у Польщі.

У 2006 році призначена на посаду зам декана економічного факультету з виховної роботи. У 2007 році прийняла участь у методологічному семінарі підвищення кваліфікації викладання економічних дисциплін за болонською системою навчання у Центральному європейському університеті Будапешту за підтримкою фонду Сороса.

У 2008 році зарахована до докторантури Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». У 2009 році прийняла участь у науковій літній школі Санкт-Петербурзького державного університету. У 2010 році проходила стажування у Пенсільванському університеті з питань вивчення методики викладання дисциплін за спеціальністю «Маркетинг» за підтримкою фонду Воскоба. У листопаді 2011 року Легезі Дар’ї Георгіївни присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.

У 2012 році Д. Г Легеза захистила дисертаційну роботу «Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика» на здобуття ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

З 2011 по 2014 роки Легеза Дар’я Георгіївна очолювала науково-дослідний інститут «Стратегія соціально-економічного розвитку АПВ півдня України». З 2012 року по теперішній час Легеза Дар’я Георгіївна є завідувачем кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету. За час роботи на посаді кафедрою було підготовлено 3 ліцензійних справи та 3 акредитаційних справи щодо запровадження освітньої діяльності за спеціальністю «Маркетинг» на рівні «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії». З 2016 року є заступником голови Спеціалізованої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами у Таврійському державному агротехнологічному університеті. У 2017 році проходила стажування у Міжнародному тренінговому центрі ім. Голди Мейр в Ізраїлі за підтримкою програми Машав, активно співпрацює українсько-канадським проектом бізнес розвитку плодоовочівництва.

За роки праці в університеті Дар’я Георгіївна опублікувала 1 монографію, понад 50 статей у наукових фахових виданнях, прийняла участь 32 міжнародних конференціях, у тому числі 7 у країнах ближнього зарубіжжя, отримала 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на наукові твори, являється співавтором 3 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2 навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства, 1 навчальний посібник з грифом Таврійського державного агротехнологічного університету. Керує роботою 2-х аспірантів.

Більше…

 

Залишити повідомлення для декана
×