м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Історія кафедри

Історія кафедри

Лобанов Микола Іванович

За 12 років існування кафедри захищено 2 докторські дисертації (Рульєв В.А., Легеза Д.Г.); 10 кандидатських дисертацій (Арестенко Т.В., Колокольчикова І.В., Легеза Д.Г., Григор’єв С.М., Застрожніков А.Г., Куліш Т.В., Шквиря Н.О., Серських Н.С., Сокіл Я.С.). За кафедрою закріплено 5 аспірантів.

Серед здобутків кафедри є видання навчальних посібників: «Аграрний маркетинг» та «Аграрний маркетинг. Практичний посібник» (авторський колектив викладачів кафедри), «Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації» (Лобанов М.І.), монографії «Управлінське консультування» (Лобанов М.І., Зинов’єв Ф.В., Тебенко В.М.), «Проблеми розвитку садівництва в Південному Степу України» (Легеза Д. Г.), практичний посібник «Організація фінансового оздоровлення» (Лобанов М. І., Легеза Г.О.), «Менеджмент» (Рульєв В.А.), «Менеджмент в схемах» (Шевчук О.Ю.).

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів факультету економіки та бізнесу; механіко-технологічний; інженерії та комп’ютерних технологій; агротехнології та екології; енергетичний факультетів університету.

Кафедра маркетингу в своїй роботі постійно контактує з аналогічними кафедрами регіональних вузів, академіями та університетами України, підтримують творчі зв’язки з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується тематика комплексних контрольних завдань, курсових та дипломних робіт, а також напрямки науково-дослідницької та пошуково-дослідницької роботи кафедри.

Тематика наукових досліджень тісно пов`язана з державними програмами НДР і виконується за завданням Міністерства аграрної політики України. Наукову роботу викладачі кафедри здійснюють за програмою «Розробка науково-теоретичних і методологічних основ конкурентоспроможного агропромислового виробництва та сталого розвитку сільських територій на інноваційній основі»

Сферою наукових інтересів кафедри є:

  • організаційно-економічні та правові основи створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • створення, функціонування дорадчих служб різних організаційно-правових форм;
  • розробка стратегії соціально-економічного розвитку району,  регіону;
  • розвиток аграрного ринку;
  • підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та аграрних підприємств регіону;
  • організаційно-економічні засади формування та функціонування аграрного ринку.

Пропаганда досягнень науки, техніки і передового досвіду проводиться у формі конференцій, семінарів, видавничої діяльності.

Кожного року на кафедрі проходять одна міжнародна і дві міжрегіональних науково-практичних конференції науковців, магістрів і студентів, за результатами яких публікується збірник тез доповідей.

Залишити повідомлення для декана
×