Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Економічний ризик та методи його оцінювання

Мета викладання дисципліни: формування комплексного розуміння економіки, як складної динамічної системи

Економічна діагностика

Економічна діагностика  Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки Спеціальність

Кон’юнктура галузевих ринків

Мета викладання курсу «Кон’юнктура галузевих ринків» – розвиток і поглиблення

Міжнародна економічна діяльність України

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ   Мета дисципліни: формування системи теоретичних

Сільський зелений туризм

Мета курсу: формування у студентів знань про теоретично-методологічні та практичні

Організація екскурсійної діяльності

Мета курсу: навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних

Ризики в туризмі

  Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок

Основи гостинності

Програма навчальної дисципліни «Основи гостинності» розроблена для студентів спеціальності 241

Економіка туристичної фірми

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка туристичної фірми» є формування системи

Основи економіки

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи економіки» є формування системи наукових

Економічний аналіз проектів

Економічний аналіз проектів Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» Спеціальність:

Правила міжнародних торгових поставок

Правила міжнародних торгових поставок Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові

Рекреаційні комплекси світу

Метою дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є формування у студентів комплексу

Історія економіки та економічної думки

Метою дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є підготовка фахівців

Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність

Метою дисципліни “Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність” є формування

Міжнародна економічна статистика

Міжнародна економічна статистика  Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки

Мікроекономіка та макроекономіка

Мета. Полягає у формуванні системи теоретичних знань щодо понятійно-категоріального апарату

Макроекономічна політика та соціальна відповідальність

Макроекономічна політика та соціальна відповідальність Галузь знань: 07 Управління та

Основи туристичної діяльності

Мета дисципліни «Основи туристичної діяльності» вивчення наукових основ туристичної діяльності,

Мікроекономіка

Мікроекономка  Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки Спеціальність :

Аналіз галузевих ринків

Мета викладання курсу «Аналіз галузевих ринків» – розвиток і поглиблення

Міжнародний туризм

Мета: вивчення в контексті цієї дисципліни міжнародного туризму як суспільного

Міжнародна економіка

Мета курсу – формування теоретичних знань, умінь і практичних навичок

Міжнародна економіка ІІ

Мета курсу – формування теоретичних знань, умінь і практичних навичок

Економіка господарської діяльності

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка господарської діяльності» є формування системи

Соціальна відповідальність

Метою дисципліни “Соціальна відповідальність” є формування у студентів фундаментальних знань

Рекреалогія

Метою дисципліни «Рекреалогія» є формування у студентів комплексу знань про

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяльності

Метою дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” є формування у студентів  глибокого розуміння

Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність

Метою дисципліни “Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність” є формування

Кон’юнктура світових ринків

Мета курсу – формування системи знань щодо основних тенденцій та

Макроекономіка

Макроекономіка Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки Спеціальність: 051

Економічна теорія

Метою дисципліни “Економічна теорія” є формування ґрунтовних знань про економічну

Надішліть нам своє питання до факультету
×