м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Конференції

Конференції

На конференції кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ.
Всі учасники отримують електронний збірник матеріалів, який буде розміщено на сайті кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості»

Дата проведення: 15-16  вересня 2021 року

Інформаційний лист

Секція 1. Теоретико-методологічні засади сталого та креативного розвитку сільських територій в Україні та ЄС

Секція 2. Сучасні проблеми конвергенції нормативно-правового забезпечення розвитку сільських територій України та ЄС на засадах збалансованості

Секція 3. Проблеми та перспективи впровадження європейської практики диверсифікації сільського туризму

 

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-прикладні аспекти розвитку індустрії гостинності, туризму, виробництва в умовах міжнародної економічної інтеграції»

Дата проведення: 20  травня 2021 року

Секція 1. Сучасний стан сфери послуг в україні: соціально економічні й правові особливості їх функціонування та розвитку

Секція 2. Теоретичні аспекти і механізми економічного зростання підприємств й регіонів в умовах міжнародної інтеграції

Секція 3. Інвестиційно-інноваційний інструментарій та сучасні підходи до управління розвитком підприємств, галузей, регіонів

Секція 4. Соціально-економічні та психологічні аспекти формування ефективної системи управління підприємствами

Секція 5. Розвиток готельно-ресторанної сфери: проблеми, перспективи і ретроспективи

Секція 6. Роль туризму в розвитку індустрії гостинності: актуальні питання і оцінка сучасного стану

Секція 7. Інформатизація, бізнес-логістика в галузі туризму, готельно-ресторанному господарстві та інших сферах економіки

Секція 8. Актуальні питання у сфері виробництва товарів і послуг: завдання, проблеми, рішення

Інформаційний лист

 

Міжнародна науково-практична конференція “Цифрова трансформація бізнесу”

Дата проведення: 9-10 вересня 2021

Секція 1. Цифрові бізнес-моделі та інструменти для впровадження у маркетингу і діяльності підприємств.

Секція 2. Використання великих даних в підприємництві.

Секція 3. Діджиталізація «One Belt, One Way».

Секція 4. Цифрове, аналітичне та облікове забезпечення сталого розвитку підприємництва.

Секція 5. Особливості сучасної цифрової економіки у сфері послуг.

Інформаційний лист

Залишити повідомлення для декана
×