м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Курсова робота

Курсова робота

Курсова робота є  формою самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін, які є основними зі спеціальності. Виконання роботи сприяє поглибленому вивченню курсу на основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних, практичних матеріалів з однієї з проблем дисципліни. При цьому студенти набувають навичок пошуку  необхідних літературних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та письмового викладення теоретичних питань, поєднують методи творчого застосування знань з курсу та вміння пов’язувати їх з практикою реальних економічних процесів.

Розрізняють три основні види курсових робіт:

  • 1) Розрахунково-графічна. Як правило – найбільш поширений вид курсової. До її складу входить: виконане завдання і пояснювальна записка до вирішення. Терміни виконання такої роботи можуть бути різноманітні, в залежності від складності роботи (від тижня і до 4 місяців). Робота розрахована на закріплення і застосування отриманих навичок в процесі навчання.
  • 2) Науково-дослідницька. Найскладніший вид курсової. В процесі виконання роботи студент виконує два типи операцій. Застосування отриманих знань, пошук і дослідження теми. Робота розрахована на ініціативу студента.
  • 3) Звітна. В основному, робота, яка не потребує значних зусиль в процесі виконання. Після пройденого матеріалу або відпрацювання практики, студент робить звіт у вигляді курсової.

Мета курсової роботи – отримати повне уявлення про тему, що вивчається, про коло питань, які вона охоплює, про тенденції розвитку економічних процесів і явищ, які розглядаються. Внаслідок кропіткого вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне відношення до різних точок зору на питання, що вивчаються.

Крім того, у процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок, необхідних їм для виконання бакалаврської й магістерської роботи, а також вмінь, які можуть бути використані в майбутній практичній роботі та наукових дослідженнях.

Виконання курсової роботи на кафедрі бізнес-консалтингу та міжнародного туризму здійснюється відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів ОР “Бакалавр” спеціальності 051 “Економіка” та згідно із робочою програмою відповідної дисципліни.

Економіка та економічна діагностика. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 051 “Економіка”.

Міжнародна економічна статистика. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 051 “Економіка”.

Мікроекономіка. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 051 “Економіка”.

Правила міжнародних торгових поставок. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 051 “Економіка”.

Відомість перевірки курсових робіт з дисципліни “Економіка” на унікальність тексту.

Результати перевірки курсових робіт з дисципліни “Економічна діагностика” на унікальність тексту.

Результати перевірки курсових робіт з дисципліни “Правила міжнародних торгових поставок” на унікальність тексту.

Результати перевірки курсових робіт з дисципліни “Міжнародна економічна статистика” на унікальність тексту.

Залишити повідомлення для декана
×