м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Графік консультацій

Графік консультацій
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ У 2020-2021 Н.Р.
ЗАВАНТАЖИТИ
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ У 2021-2022 Н.Р.
ЗАВАНТАЖИТИ
РАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2021-2022 Н.Р.
ЗАВАНТАЖИТИ

Самостійна робота – основний засіб оволодіння студентом навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Саме їй сьогодні приділяється велика увага як найбільш важливій частині процесу підготовки фахівців. За цих обставин викладачі кафедри переходять від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, формування у них навиків самостійної творчої роботи.

На кафедрі використовуються такі види самостійної роботи студентів, як: вивчення нового матеріалу, поглиблене вивчення матеріалу, вивчення матеріалу з використанням елементів творчості, вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва.

Викладачі кафедри надають  допомогу студентам у самостійному опануванні матеріалу відповідної навчальної дисципліни під час проведення щотижневих консультацій.

Залишити повідомлення для декана
×