м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Організація екскурсійної діяльності

Мета курсу: навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, які дозволять їм самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність, розробляти та проводити екскурсії, здійснювати екскурсійне обслуговування туристів на високому професійному рівні.

Завдання курсу: теоретична та практична підготовка студентів спеціальності «Туризм» з наступних питань:

 • теорія, методологія та методика екскурсійної справи;
 • психологія екскурсійної діяльності;
 • педагогічна техніка екскурсійної роботи;
 • професійна майстерність екскурсовода та шляхи її вдосконалення.

Предмет: принципи, методи і прийоми наукових досліджень (екскурсології та музеєзнавства) у туризмі.

Вивчивши дисципліну «Організація екскурсійної діяльності» студент  повинен:

знати:

 • теоретико-методологічні засади організації екскурсійного процесу;
 • психологічні та педагогічні аспекти екскурсійної діяльності;
 • основні вимоги до розробки та реалізації екскурсійного продукту;
 • техніку підготовки і проведення різних видів екскурсій, їх методичне забезпечення;
 • компоненти професійної майстерності екскурсовода.

вміти:

 • організовувати екскурсійний процес;
 • розробляти інноваційний екскурсійний продукт;
 • реалізовувати на практиці різні форми та методи роботи з екскурсантами;
 • удосконалювати екскурсійну майстерність.

У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі фахові компетентності:

 • здатність аналізувати та застосовувати на практиці вітчизняний і закордонний досвід екскурсології;
 • спроможність використовувати сучасні теоретичні підходи до організації екскурсійного процесу, розробки та впровадження інноваційного екскурсійного продукту;
 • здатність до практичного застосування методики й техніки підготовки та проведення екскурсій для різних категорій туристів;
 • спроможність забезпечувати й підвищувати свою професійну майстерність як екскурсовода.

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана




×