м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Методичні семінари

Методичні семінари

Важливим елементом діяльності кафедри економіки є методичні семінари, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти та професійної майстерності викладачів. Методичні семінари дають змогу обговорити актуальні питання організації навчально-виховного процесу, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих проблем, ознайомитися з передовими досягненнями у методиці викладання дисциплін, обмінятися досвідом та інформацією.
Методичні семінари проводяться кафедрою на постійній основі з періодичністю 1 раз на 2 місяці. За потреби можуть організуватись позапланові семінари, що проводиться одноразово для виконання певних методичних завдань.

План методичних семінарів кафедри економіки на 2021-2022 н.р.

№ з/п Теми

Строк

проведення

1 Методичний семінар кафедри за результатами моніторингу якості ОПП кафедри Вересень 2021
2 Сучасні методи та технології викладання у вищій школі Листопад 2021
3 Формування soft skills у здобувачів вищої освіти за ОПП кафедри Лютий
2022

протокол МС №1

План методичних семінарів кафедри економіки на 2020-2021 н.р.

№ з/п Теми

Строк

проведення

1 Організація дипломування та методичне забезпечення виконання випускової кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» жовтень
2020
2 Методичне забезпечення проведення круглого столу з обговорення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм» грудень
2020
3 1. Обговорення проектів ОПП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”
2. Обговорення проекту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 “Туризм”
3. Підготовка до проведення круглів столів для обговорення ОПП
березень
2021
4 Про напрями вдосконалення методики проведення навчальних занять за результатами дистанційної та змішаної форми навчання червень 2021

протокол МC №1  

протокол МС №2 

протокол МС №3

протокол МС №4

План методичних семінарів кафедри економіки на 2019-2020 н.р.

№ з/п Теми

Строк

проведення

1 Презентація навчального посібника з дисципліни «Макроекономічна політика» Вересень
2019
2 Методичне забезпечення заходів активізації профорієнтаційної роботи Жовтень
2019
3 Обговорення силабусів навчальних дисциплін Грудень
2019
4 1.Про методику проведення навчальних занять та поза аудиторних заходів іноземною мовою
2.Обговорення проекту ОПП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»
Лютий
2020
5 Обговорення результатів акредитації за спеціальністю 051 “Економіка” Червень 2020

протокол МC №1  

протокол МС №2 

протокол МС №3

протокол МС №4
протокол МС №5

План методичних семінарів кафедри економіки на 2018-2019 н.р.

№ з/п Теми

Строк

проведення

1 Методичне забезпечення заходів активізації профорієнтаційної роботи Жовтень 2018
2 Презентація положень про предметну олімпіаду (у розрізі дисциплін) Грудень
2019
3 Про методику проведення навчальних занять та поза аудиторних заходів іноземною мовою Лютий
2019
4 Презентація навчального посібника з макроекономічної політики Квітень
2019
5 Проведення круглого столу зі спеціальності «Туризм» Червень
2019

Усі засідання методичних семінарів кафедри підтверджуються протоколами:

протокол МC №1  

протокол МС №2 

протокол МС №3

протокол МС №4

План методичних семінарів кафедри економіки на 2017-2018 н.р.

№ з/п Теми

Строк

проведення

1 Формування навчального плану зі спеціальності 242 «Туризм» листопад
2 Впровадження дуальної системи навчання зі спеціальності 051 «Економіка» грудень
3 Впровадження та навчально-методичне забезпечення спеціалізацій на спеціальності 051 «Економіка» лютий
4 Презентація освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» березень
5 Навчально-методичне забезпечення дуальної освіти квітень
6 Впровадження та навчально-методичне забезпечення спеціалізацій на спеціальності 242 «Туризм» травень

Усі засідання методичних семінарів кафедри підтверджуються протоколами:

протокол МC №1  

протокол МС №2 

протокол МС №3

протокол МС №4

протокол МС №5

протокол МС №6

протокол МС №7

Залишити повідомлення для декана
×