Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Розклад занять

Розклад занять
Розклад занять викладачів на 1 семестр 2019-2020 р.н.
ЗАВАНТАЖИТИ

 

Розклад консультацій та проведення ПМК 2 для студентів спеціальності “Економіка” та “Туризм

Спеціальність “Економіка“:

Група 11-ЕМ_П та 12-ЕМ_К Розклад консультацій та проведення ПМК 2.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Група 31ЕМ, 11сЕМ, 21 ЕМ Розклад консультацій та проведення ПМК 2.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Група 41 ЕМ і 21с ЕМ Розклад консультацій та проведення ПМК 2.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Спеціальність “Туризм“:

Група 11 ТР Розклад консультацій та проведення ПМК 2.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Група 21 ТР Розклад консультацій та проведення ПМК 2.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

 

Розклад проведення навчальної практики для студентів спеціальності “Економіка” та “Туризм

Спеціальність “Економіка“:

Група 11-ЕМ та 12-ЕМ Розклад проведення НП «Вступ до фаху».     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Група 31ЕМ, 11сЕМ, 21 ЕМ Розклад проведення НП.     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Спеціальність “Туризм“:

Група 11 ТР Розклад проведення НП «Вступ до фаху».     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Група 21 ТР Розклад проведення НП «ТУРИСТИЧНА_ДІЯЛЬНІСТЬ».     ПЕРЕГЛЯНУТИ   або  СКАЧАТИ

Розклад проведення сесії для студентів спеціальності “Економіка” та “Туризм

Спеціальність “Економіка“:

Група 11-ЕМ_П; 12-ЕМ_К, Групи 21-ЕМ, 31-ЕМ та 11-сЕМ –  СКАЧАТИ

Спеціальність “Туризм“:

Група 11 ТР, 21 ТР –   СКАЧАТИ

Організація навчального процесу на кафедрі для студентів відповідного напряму підготовки та освітнього рівня здійснюється у відповідності зі державними освітніми програмами за нормативними документами Міністерства освіти та науки України. Вона враховує можливості сучасних інформаційних технологій, інноваційні засоби навчання та контролю знань, досвід вітчизняної та зарубіжної вищої школи.

Протягом навчання студенти опановують нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, перелік яких складено із врахуванням вимог сьогодення, регіональних особливостей, побажань студентів. Особливу увагу звернено на вивчення професійно орієнтованих дисциплін: знання, вміння та навички з яких покладено в основу майбутньої практичної діяльності випускника.

Результати здійснення навчальної роботи кафедри виявляються як у відмінному навчанні студенів, так й у їх участі у предметних олімпіадах, форумах, конкурсах, організованих на різних рівнях установами Міністерства освіти та науки України й Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Лекція – головна ланка дидактичного циклу навчання. ЇЇ метою є організація цілеспрямованої пізнавальної діяльності студентів з оволодіння програмним матеріалом навчальної дисципліни.

Лекція має суттєві переваги: творчу співпрацю викладача зі студентами, їх спільну емоційну взаємодію; активізацію розумової діяльності студентів; можливість врахувати специфіку їх професійної підготовки та інтереси; вплив на розвиток інтелекту, моральних якостей, культури спілкування; можливість розставити акценти для самостійної роботи.

Викладачами кафедри використовуються такі види лекцій, як: інформаційна, оглядова, проблемна, бінарна, лекція-дискусія, лекція-консультація, лекція-бесіда, лекція з опорним конспектуванням, лекція-візуалізація, лекція-конференція та інші.

Практичні та семінарські заняття відіграють важливу роль у формуванні навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань. Вони передбачають вирішення задачі розвитку професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації, професійного використання знань в навчальних умовах.

В процесі проведення практичних і семінарських занять використовуються: розрахунково-практичні заняття, просемінари, семінари, які мають множину різновидів: питання та відповіді, розгорнута бесіда, дискусія (“мозковий штурм”, кейс, ділова гра, круглий стіл), конференція, прес-конференція,  спецсемінари, мастеркласи, ролеві триади, обговорення результатів  та інші.

Надішліть нам своє питання до факультету
×