м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Розклад занять

Розклад занять
Розклад занять на 1 семестр 2021-2022 р.н.
ЗАВАНТАЖИТИ
Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 р.н.
ЗАВАНТАЖИТИ

Організація навчального процесу на кафедрі для студентів відповідного напряму підготовки та освітнього рівня здійснюється у відповідності зі державними освітніми програмами за нормативними документами Міністерства освіти та науки України. Вона враховує можливості сучасних інформаційних технологій, інноваційні засоби навчання та контролю знань, досвід вітчизняної та зарубіжної вищої школи.

Протягом навчання студенти опановують нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, перелік яких складено із врахуванням вимог сьогодення, регіональних особливостей, побажань студентів. Особливу увагу звернено на вивчення професійно орієнтованих дисциплін: знання, вміння та навички з яких покладено в основу майбутньої практичної діяльності випускника.

Результати здійснення навчальної роботи кафедри виявляються як у відмінному навчанні студенів, так й у їх участі у предметних олімпіадах, форумах, конкурсах, організованих на різних рівнях установами Міністерства освіти та науки України й Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Лекція – головна ланка дидактичного циклу навчання. ЇЇ метою є організація цілеспрямованої пізнавальної діяльності студентів з оволодіння програмним матеріалом навчальної дисципліни.

Лекція має суттєві переваги: творчу співпрацю викладача зі студентами, їх спільну емоційну взаємодію; активізацію розумової діяльності студентів; можливість врахувати специфіку їх професійної підготовки та інтереси; вплив на розвиток інтелекту, моральних якостей, культури спілкування; можливість розставити акценти для самостійної роботи.

Викладачами кафедри використовуються такі види лекцій, як: інформаційна, оглядова, проблемна, бінарна, лекція-дискусія, лекція-консультація, лекція-бесіда, лекція з опорним конспектуванням, лекція-візуалізація, лекція-конференція та інші.

Практичні та семінарські заняття відіграють важливу роль у формуванні навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань. Вони передбачають вирішення задачі розвитку професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації, професійного використання знань в навчальних умовах.

В процесі проведення практичних і семінарських занять використовуються: розрахунково-практичні заняття, просемінари, семінари, які мають множину різновидів: питання та відповіді, розгорнута бесіда, дискусія (“мозковий штурм”, кейс, ділова гра, круглий стіл), конференція, прес-конференція,  спецсемінари, мастеркласи, ролеві триади, обговорення результатів  та інші.

Залишити повідомлення для декана
×