м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Аудиторії

Аудиторії

Навчальна аудиторія – це заздалегідь підготовлене за нормами і технічно оснащене приміщення, призначене для освітніх заходів або проведення різних академічних засідань, конференцій за участю великої групи слухачів.

Навчальна аудиторія повинна бути обладнана відповідно до технічних та санітарних норм для того, щоб:

  • – всім студентам було досить розбірливо чути мову викладача і добре видно його матеріал і, навпаки, легко викладати через систему звукопідсилення навчальний посібник без надмірного підвищення інтонації голосу;
  • – студентам було зручно конспектувати;
  • – створити інтерактивну і жваву середу для максимального залучення студентів;
  • – викладачеві було більш комфортно і ефективно працювати з доступними прийомами викладу матеріалу, які неможна вдало реалізувати за допомогою звичайної дошки і плакатів;
  • – викладач міг би показати такі предмети, різні досліди, прийоми роботи, технічні пристрої, які неможна принести через їхню малість або громіздкість, небезпеки, наявності спеціального обладнання для їх функціонування і т.п.;
  • – можна було організувати трансляцію доповіді, дослідження або іншого процесу в локальну мережу або Інтернет для іншого класу або філії;
  • – можна було організувати передачу необхідних для утворення подій, що проходять в інших місцях, наприклад, лабораторіях або полігонах;
  • – можна було записати лекцію вченого або фахівця, якого біло запрошено кафедрою, для подальшого використання в навчальному процесі;
  • – у великій аудиторії можна було не тільки читати лекції, але і проводити різні заходи, наприклад, захист дисертацій, наукові конференції, святкові збори, концерти самодіяльності, покази кінофільмів і т.п.;
  • – створити гарне естетичне сприймання.
2.601
2.602
2.603
2.604
2.605
Аудиторія 2.601

Аудиторія 2.602

Аудиторія 2.602 є спеціалізованою аудиторією для вивчення дисципліни “Мікроекономіка”. З метою підсилення візуального сприйняття матеріалу дисципліни аудиторія обладнана стендами, які містять основні графіки та формули, що використовуються при вирішенні практичних завдань.
Проте, аудиторія призначена для проведення лекційних (а за необхідності практичних та семінарських занять) з усіх дисциплін, що викладаються кафедрою.
Також в аудиторії відбуваються:
– наукові конференції викладачів та студентів;
– захист навчальних та виробничих практик;
– захист курсових робіт;
– проведення семестрових іспитів;
– зустрічі зі фахівцями відповідних спеціальностей;
– ділові ігри із учнями шкіл міста.
В аудиторії можуть також проходити культурно-розважальні заходи кафедри.

Аудиторія 2.603

Аудиторія 2.604

Аудиторія 2.605
Залишити повідомлення для декана
×