м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Кон’юнктура світових ринків

Мета курсу – формування системи знань щодо основних тенденцій та темпів розвитку кон’юнктури світових ринків, а також методологічних основ проведення кон’юнктурних досліджень.

Завдання курсу – вивчення теоретичних основ розвитку світових ринків, економічного аналізу світових ринків; а також використання набутих знань для розв’язання проблем виходу України на світовий ринок.

Предмет курсу – дослідження взаємодії попиту і пропозиції на світових ринках в умовах розвитку міжнародних ринкових структур.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

– основну методику проведення кон’юнктурних досліджень;

– характеристика основних показників кон’юнктури;

– алгоритм проведення загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури товарного ринку;

– орієнтир у сучасному стані конкретних світових ринків товарів;

– основні методи ціноутворення на світових товарних ринках.

уміти:

– проводити кон’юнктурні дослідження товарних ринків;

– аналізувати кон’юнктуру світових товарних ринків;

– розробляти практичні пропозиції щодо окремих товарних ринків, складати прогнози їх розвитку;

– досліджувати причинно-наслідкові в’язки і прогнозувати наслідки прийнятих рішень суб’єктами ринку;

– аналізувати та оцінювати, на основі кон’юнктурних показників, перспективи розвитку світових ринків та пов’язаних з ними галузей промисловості.

бути ознайомленим: із сучасною методикою аналізу попиту і пропозиції на світових ринках, а також прогнозуванням їх величини у майбутньому з урахуванням імовірнісних подій.

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×