м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Основи гостинності

Програма навчальної дисципліни «Основи гостинності» розроблена для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, рівня бакалавр.

Мета курсу: формування у студентів уявлення про загальні аспекти сфери гостинності, історичні факти зародження, розвитку та сучасні тенденції готельно-ресторанної справи та фактори, які впливали на цей процес, про роль обслуговуючого персоналу у створенні атмосфери гостинності у закладах готельно-ресторанного бізнесу.

Завдання курсу: вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

 • Теоретичні аспекти основ гостинності – загальні поняття, основні терміни та визначення, історичний розвиток підприємств гостинності, сучасні тенденції та стан сфери готельно-ресторанного бізнесу;
 • Основні складові індустрії гостинності; етичні, психологічні та естетичні аспекти; основні принципи та правила високоякісного обслуговування;
 • Роль обслуговуючого персоналу у створенні гостинності – професійна етика та етикет, естетична культура готельно – ресторанного сервісу, корпоративна культура;
 • Гостинність як основа конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності.
 • Формування професійної придатності у обслуговуючого персоналу підприємств ресторанного та готельного господарства.

Вивчивши дисципліну «Основи гостинності» студент повинен:

знати:

 • Теоретичні основи основ гостинності, основні терміни та визначення;
 • Нормативну документацію, що регламентує професійну сферу;
 • Історичні факти зародження, розвитку та сучасні тенденції готельно-ресторанної справи в різних країнах світу і фактори, які впливали на цей процес;
 • Сучасні підходи до досягнення якісного сервісу в готельно-ресторанному бізнесі.
 • Принципи професійної поведінки обслуговуючого персоналу;
 • Основи і принципи формування корпоративної культури в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу;

вміти:

 • Володіти професійною термінологією і визначеннями що використовуються під час надання послуг у сфері ресторанної справи та готельного господарства;
 • Застосовувати на практиці основні принципи та правила високоякісного обслуговування;
 • Визначати підходи і манери обслуговування споживачів різних психологічних типів поведінки;
 • Розробляти стандарти культури обслуговування в сфері готельноресторанної справи

У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі фахові компетентності:

 • здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, розуміти та поважати представників інших культур, застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних обов’язків;
 • здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, розуміти та поважати представників інших культур, застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних обов’язків.

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×