м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність

Метою дисципліни “Світове сільськогосподарське виробництво та зовнішньоекономічна діяльність” є формування у студентів  глибокого розуміння питань узагальнення та систематизації закономірностей, умов, принципів, процесів і специфічних особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України на зовнішніх ринках.

Завданнями дисципліни є:

– надати інформацію з теоретичних основ світового господарства;

– надати інформацію з теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності;

– розкрити сутність ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами;

– розкрити особливості ведення різноманітних видів зовнішньоекономічної діяльності;

– навчити студента правил та умов постачання товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

– розкрити сутність укладання угод при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

– надати інформацію щодо форм та умов розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– нормативно-правову базу, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність;

– механізм складання міжнародних господарських контрактів;

– механізм проведення міжнародних розрахунків та міжнародних кредитів;

– митне та валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

вміти:

– аналізувати основні проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

– розкривати особливості проведення зовнішньоекономічних операцій;

– характеризувати основні фактори, що впливають на розвиток і трансформацію зовнішньоекономічної діяльності;

– виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків і використовувати ці результати в своїй практичній діяльності:

– аналізувати контракти купівлі-продажу;

– аналізувати ефективність зовнішньоторгових операцій, готувати практичні заходи по їх досягненню;

– здійснювати пошук, збір і систематизацію необхідної для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності інформації.

володіти: навичками світового досвіду запровадження нових технологій у сільськогосподарському виробництві;

– навичками у регулюванні зовнішньоекономічної торгівлі на аграрних підприємствах;

– методикою розрахунків за імпорт сільськогосподарської продукції.

Робоча програма

Перелік підручників та посібників

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×