м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наука

Наука

Викладачі кафедри поєднують викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку економічної науки, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з державними програмами НДР і виконується за завданням Міністерства аграрної політики України.
Пропаганда досягнень науки, техніки і передового досвіду проводиться у формі конференцій, семінарів, видавничої діяльності.
НДР кафедри має практичне і теоретичне значення. Матеріали наукових досліджень використовуються при підготовці монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, наукових статей, інших науково-методичних видань та доповідей на наукових конференціях.
Колектив кафедри щорічно приймає активну участь у науково-практичних конференціях як на рівні ТДАТУ, так і на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою апробації результатів наукових досліджень.
Найактивніші учасники наукових конференцій, зокрема міжнародних, та семінарів, на яких презентували результати своїх досліджень, не залишаються поза увагою керівників ВУЗів, аграрних формувань та знаходять підтримку у органів місцевого самоврядування.
Важливим показником діяльності кафедри є пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів.
До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедри, здійснення самостійних пошукових досліджень, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах. Це сприяє накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулює творчу діяльність майбутніх фахівців.
Під керівництвом ведучих викладачів кафедри плідно працюють студентські наукові гуртки. За результатами досліджень готуються роботи на конкурс наукових студентських робіт, проводяться кафедральні наукові студентські конференції, зразкові доповіді студентів публікуються в збірниках наукових праць.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку економічної науки, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з державними програмами НДР і виконується за завданням Міністерства аграрної політики України.
Пропаганда досягнень науки, техніки і передового досвіду проводиться у формі конференцій, семінарів, видавничої діяльності.
НДР кафедри має практичне і теоретичне значення. Матеріали наукових досліджень використовуються при підготовці монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, наукових статей, інших науково-методичних видань та доповідей на наукових конференціях.
Колектив кафедри щорічно приймає активну участь у науково-практичних конференціях як на рівні ТДАТУ, так і на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою апробації результатів наукових досліджень.
Найактивніші учасники наукових конференцій, зокрема міжнародних, та семінарів, на яких презентували результати своїх досліджень, не залишаються поза увагою керівників ВУЗів, аграрних формувань та знаходять підтримку у органів місцевого самоврядування.
Важливим показником діяльності кафедри є пошук нових і поширення існуючих форм навчання та наукової роботи студентів і аспірантів.
До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедри, здійснення самостійних пошукових досліджень, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах. Це сприяє накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулює творчу діяльність майбутніх фахівців.
Під керівництвом ведучих викладачів кафедри плідно працюють студентські наукові гуртки. За результатами досліджень готуються роботи на конкурс наукових студентських робіт, проводяться кафедральні наукові студентські конференції, зразкові доповіді студентів публікуються в збірниках наукових праць.

Залишити повідомлення для декана
×