Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Кураторство

Кураторство

Виховна робота кафедри передбачає діяльність викладачів, що здійснюється як під час організації та проведення учбового процесу, так і поза його межами.

Під час організації та проведення учбового процесу викладачі кафедри намагаються сформувати у студентів певний світогляд на широке коло питань економічного, політичного, правового та соціального життя суспільства.

Викладачі кафедри прагнуть навчити студентів логічно мислити, правильно вести дискусію, аргументовано відстоювати власну думку з питання, що обговорюється. Це дозволяє студентам набути навичок як у веденні бесіди з проблемних питань, які виникають у ході вивчення учбових дисциплін, так  й у спілкуванні з товаришами та людьми старшого віку у неформальній обстановці.

Наявність значного обсягу самостійної роботи студентів викликає необхідність допомоги викладачів кафедри в роботі з літературними джерелами, написанні наукових робіт, підготовці рефератів та фіксованих виступів, у систематизації різноманітної  наукової, методичної, учбової та публіцистичної інформації.

У ході здійснення навчального процесу викладачі кафедри намагаються виховати у студента якості, що є надзвичайно необхідними для сучасної молодої людини: доброзичливість, людяність, ввічливість, шанобливе ставлення до оточуючих.

Виховна робота кафедри поза мажами учбового процесу передбачає організацію та проведення доволі різноманітних заходів: зустрічей с фахівцями різного профілю та цікавими особистостями з різних галузей сучасного знання університету, міста, району, області; тематичних екскурсій та вечорів відпочинку; бесід із студентами, що мешкають у гуртожитках.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до участі у загальнодержавних заходах, участі у культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах на рівні факультету та університету в цілому; формують певний рівень національної свідомості у студентів, сприяють підвищенню їх культурного рівня; допомагають у розкритті індивідуальних здібностей.

Викладачі кафедри звертають увагу на дотримання студентами навчальної дисципліни, здійснюють контроль за своєчасним виконанням ними навчального плану; організовують та проводять тематичні вечори та бесіди із студентами гуртожитку № 4, здійснюють чергування у даному гуртожитку.

Для забезпечення постійного керівництва навчально-виховним процесом у кожну академічну групу призначаються куратори. Куратор академічної групи здійснює свою діяльність спільно із студентським самоврядуванням з урахуванням інтересів і соціальних запитів студентів.

Функції куратора академічної групи:

– аналітична (передбачає планування та організацію виховної роботи із студентською групою на підставі вивчення та врахування куратором міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя та інших);

організаторська (забезпечує надання необхідної допомоги в організації пізнавального дозвілля студентів, залученні їх до різноманітних видів діяльності відповідно до особистих інтересів та соціальних запитів молоді);

комунікативна (передбачає здійснення необхідної корекційної роботи із студентами та групою для створення мікроклімату, що впливає на підвищення статусу окремих членів колективу та забезпечує позитивні зміни в міжособистісних стосунках);

соціальна (полягає у засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття).

У 2018-2019 н.р. за кафедрою були закріплені наступні групи факультету економіки та бізнесу: група 11-ЕМ, куратором групи було призначено ст. викладача кафедри Васильченко О.О., група 21-ЕМ, куратором групи було призначено  к.е.н., доцента кафедри Бакіну Т.В., група 21-МБ ЕМ, куратором групи було призначено к.е.н., доцента кафедри Попову Т.В., групи 31-ЕМ та 11-сЕМ, куратором груп було призначено к.е.н., доцента кафедри Краснодєд Т.Л., група 11-ТР, куратором групи було призначено викладача кафедри Демко В.С.

Звіт з виховної роботи кафедри БКМТ у 2018-2019 н.р.

Розпорядження №1 стосовно кураторства

План виховної роботи кафедри “БКМТ” за 2019-2020 н.р.

План роботи куратора Краснодєд Т.Л. на 2019-2020

Надішліть нам своє питання до факультету
×