м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кураторство

Кураторство

Для забезпечення постійного керівництва навчально-виховним процесом у кожну академічну групу призначаються куратори. Куратор академічної групи здійснює свою діяльність спільно із студентським самоврядуванням з урахуванням інтересів і соціальних запитів студентів.

Функції куратора академічної групи:

– аналітична (передбачає планування та організацію виховної роботи із студентською групою на підставі вивчення та врахування куратором міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя та інших);

організаторська (забезпечує надання необхідної допомоги в організації пізнавального дозвілля студентів, залученні їх до різноманітних видів діяльності відповідно до особистих інтересів та соціальних запитів молоді);

комунікативна (передбачає здійснення необхідної корекційної роботи із студентами та групою для створення мікроклімату, що впливає на підвищення статусу окремих членів колективу та забезпечує позитивні зміни в міжособистісних стосунках);

соціальна (полягає у засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття).

План-графік проведення кураторських годин в групі 31 ЕМ та 11СЕМ 2021-2022 рр.(Попова  Т.В.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 11 МБЕМ 2021-2022 рр.()

План-графік проведення кураторських годин в групі 21-ЕМ_П та 22-ЕМ_К 2021-2022 рр.(Васильченко О.О.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 11ТР 2021-2022 рр.(Колокольчикова І.В.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 21ТР + 11сТР 2021-2022 рр.()

План-графік проведення кураторських годин в групі 11ЕМк 12ЕМп 2021-2022 рр.(Почерніна Н.В.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 31ТР 2021-2022 рр.(Демко В.С.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 11МБЕМ 2021-2022 рр.()

План-графік проведення кураторських годин в групі 11ЕМ_П, 12ЕМ_К 2021-2022 рр.(Єременко Д.В.)

План-графік проведення кураторських годин в групі 21ТР 2021-2022 рр.()

 

АРХИВ

Звіт з виховної роботи кафедри БКМТ у 2018-2019 н.р.

Розпорядження №1 стосовно кураторства

План виховної роботи кафедри “БКМТ” за 2019-2020 н.р.

Залишити повідомлення для декана
×