м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра була створена згідно з наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України № 400 від 9 червня 1962 року і мала назву  кафедри політичної економії та економіки сільського господарства.

З розвитком вищого навчального закладу змінювалися місце і роль кафедри в його організаційній структурі. Пройшовши довгий шлях перетворень і реформувань, у 1993 році кафедра отримала назву кафедри економічної теорії.

Протягом більш ніж п’ятдесяти років свого існування діяльність кафедри здійснювалась під керівництвом: к.е.н., доцента Волкова Л.М., к.і.н., ст. викладача Хлистова О.В., к.е.н., доцента Дудкіна Г.Я., к.ф.н., доцента Паршина Б.А., к.е.н., доцента Крутя О.К., к.е.н., доцента Ожелевської Т.С.

У липні 2016 року кафедра отримала нову назву – «Кафедра економіки». Це надало можливість співробітникам кафедри здійснювати підготовку фахівців-економістів для роботи на українських підприємствах різних форм власності, а також економістів в області міжнародних відносин, що спецiалiзуються на зовнішньоекономiчнiй дiяльностi підприємств, організацій, установ як в Українi, так i поза її межами.

З метою отримання економічної освіти та підготовки кваліфікованих фахівців сільського господарства кафедрою викладаються дисципліни, що є нормативними для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів  ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх аграрних вищів країни.

Враховуючи тематику наукових досліджень і спектр навчальних дисциплін, підготовки фахівців за спеціальностями 051 “Економіка” та 242 “Туризм” та з метою підвищення якості науково-педагогічного складу кафедри згідно Наказу ректора університету № 46-ОД від 28 лютого 2019 року кафедра економіки була перейменована на кафедру бізнес-консалтингу та міжнародного туризму. Це надало їй можливість стати випусковою кафедрою з вище означених спеціальностей.

Характерною рисою кафедри на теперішньому етапі її розвитку є формування молодого колективу викладачів, який наслідує славетні традиції здійснення науково-педагогічної діяльності, що склалися на кафедрі за тривалий період її існування.

Сьогодні на кафедрі працюють 13 осіб, із них 5 докторів економічних наук, професорів та 6 кандидатів економічних наук, доцентів.

Кафедра однією з перших включилась у впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на основі європейських стандартів освіти. К.е.н., доцент Почерніна Наталія Вікторівна прийняла безпосередню участь у розробці «Методичних вказівок по формуванню навчально-методичного комплексу дисципліни за вимогами КМСОНП» для всіх кафедр університету.

Кафедра має значний досвід у здійсненні організаційно-виховної роботи. Неодноразово вона була визнана кращою по факультету та навчальному закладу саме за цим напрямком діяльності.

Залишити повідомлення для декана
×