Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра була створена згідно з наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України № 400 від 9 червня 1962 року і мала назву
кафедри політичної економії та економіки сільського господарства.

З розвитком вищого навчального закладу змінювалися місце і роль кафедри в його організаційній структурі. Пройшовши довгий шлях перетворень і реформувань, у 1993 році кафедра отримала назву кафедри економічної теорії.

На протязі більш ніж п’ятдесяти років свого існування діяльність кафедри здійснювалась під керівництвом: к.е.н., доцента Волкова Л.М., к.і.н., ст. викладача Хлистова О.В., к.е.н., доцента Дудкіна Г.Я., к.ф.н., доцента Паршина Б.А., к.е.н., доцента Крутя О.К., к.е.н., доцента Ожелевської Т.С.

У липні 2016 року кафедра отримала нову назву – «Кафедра економіки». Це надало можливість співробітникам кафедри здійснювати підготовку фахівців-економістів для роботи на українських підприємствах різних форм власності, а також економістів в області міжнародних відносин, що спецiалiзуються на зовнішньоекономiчнiй дiяльностi підприємств, організацій, установ як в Українi, так i поза її межами.

З метою отримання економічної освіти та підготовки кваліфікованих фахівців сільського господарства кафедрою викладаються дисципліни, що є нормативними для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів  ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх аграрних вищів країни.

Характерною рисою кафедри на теперішньому етапі її розвитку є формування молодого колективу викладачів, який наслідує славетні традиції здійснення науково-педагогічної діяльності, що склалися на кафедрі за тривалий період її існування.

Сьогодні на кафедрі працюють 13 чоловік, із них 1 доктор економічних наук, професор та 9 кандидатів економічних наук, доцентів.

Кафедра однією з перших включилась у впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на основі європейських стандартів освіти. К.е.н., доцент Почерніна Наталія Вікторівна прийняла безпосередню
участь у розробці «Методичних вказівок по формуванню навчально-методичного комплексу дисципліни за вимогами КМСОНП» для всіх кафедр університету. Викладачами кафедри видано шість навчальних посібників та три монографії.

Кафедра має значний досвід у здійсненні організаційно-виховної роботи. Неодноразово вона була визнана кращою по факультету та навчальному закладу саме за цим напрямком діяльності.

Історія кафедри:

Надішліть нам своє питання до факультету
×