Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Інформаційні системи та технології в обліку

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Економічний аналіз

Мета курсу – поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської діяльності

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета курсу: навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання та практичних

Бухгалтерський облік ІІ

Мета курсу – Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь

Інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Облік і аудит туристичної діяльності

Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань і практичних

Бухгалтерський облік І

Мета курсу – Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь

Облік в неприбуткових організаціях

Мета курсу: формування системи знань з організації та ведення бюджетного

Звітність суб’єктів господарської діяльності

Мета курсу – формування системи знань про зміст, структуру, порядок

Фінансовий облік

Мета. Полягає у висвітленні теоретичних основ і методологічних аспектів виявлення,

Облік і звітність в бюджетних установах

Мета курсу – Навчити студентів теорії і практики організації обліку

Податкове адміністрування та контроль

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних

1С:Бухгалтерія

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних

Консолідація фінансової звітності

Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств,

Комп’ютерні інформаційні технології в обліку

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Облік в галузях

Мета курсу – формування комплексного розуміння особливостей ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Мета курсу – формування системи знань з підготовки облікової інформації

Теорія бухгалтерського обліку

Мета курсу – Полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь

Організація і методика податкових перевірок

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних

Інформаційні системи в обліку та аналізі

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Обліко-аналітичне забезпечення управління підприємством

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Міжнародні стандарти аудиту

Метою дисципліни є оволодіння теоретичними, методологічними основами та практичними навичками

Аудит

Мета курсу: Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок

Бухгалтерський облік

Мета курсу – вивчення формування системи знань з теорії та

Облік і звітність в оподаткуванні

Дисципліна викладається для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Предметом

Статистична звітність

Мета курсу – формування системи знань про зміст, структуру, порядок

Стратегічний управлінський облік та аналіз

Мета курсу: формування системи знань з  організації стратегічного обліку та

Звітність підприємств

Звітність підприємств – є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів

Організація обліку

  Мета курсу – Навчити студентів теорії і практики організації

Управлінський облік

Мета курсу є формування системи наукових знань з організації та

Методи аналізу масиву даних

Мета дисципліни «Методи аналізу масиву даних» полягає у забезпеченні майбутніх

Аналіз господарської діяльності

Мета курсу «Аналіз господарської діяльності» (АГД) – формування  у бакалавра

Надішліть нам своє питання до факультету
×