м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів

Робоча програма для МК Робоча програма для МН Робоча програма

Інформаційні системи та технології в обліку

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Облік і аудит туристичної діяльності

Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань і практичних

Облік в неприбуткових організаціях

Мета курсу: формування системи знань з організації та ведення бюджетного

Звітність суб’єктів господарської діяльності

Мета курсу – формування системи знань про зміст, структуру, порядок

Фінансовий облік

Мета. Полягає у висвітленні теоретичних основ і методологічних аспектів виявлення,

Облік в бюджетних установах

  Мета курсу – Навчити студентів теорії і практики організації

Облік і звітність в бюджетних установах

Мета курсу – Навчити студентів теорії і практики організації обліку

1С:Бухгалтерія

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних

Консолідація фінансової звітності

Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств,

Комп’ютерні інформаційні системи в обліку

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Облік в галузях

Мета курсу – формування комплексного розуміння особливостей ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Мета курсу – формування системи знань з підготовки облікової інформації

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Мета курсу є наданні студентам знань про завдання і методи

Організація і методика аудиту

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних

Інформаційні системи в обліку

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок

Міжнародні стандарти аудиту

Метою дисципліни є оволодіння теоретичними, методологічними основами та практичними навичками

Аудит

Мета курсу: Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок

Бухгалтерський облік

Мета курсу – вивчення формування системи знань з теорії та

Міжнародне оподаткування

Міжнародне оподаткування Навчальна дисципліна циклу професійної підготовки «Міжнародне оподаткування» викладається

Інформаційно-аналітичний менеджмент в обліку

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Стратегічний управлінський облік

Мета курсу: формування системи знань з  організації стратегічного обліку та

Управлінський облік

Мета курсу є формування системи наукових знань з організації та

Аналіз господарської діяльності

Мета курсу «Аналіз господарської діяльності» (АГД) – формування  у бакалавра

Фінансовий облік І

Курс: бакалаври 2 курс Всього годин – 150 в т.ч.

Фінансовий облік ІІ

Напрям Облік і оподаткування ОКР Бакалавр Курс 2 3 Провідний

Залишити повідомлення для декана
×