м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін
Оподаткування

Робоча програма Силабус

Економічний аналіз

Мета курсу – поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської діяльності

,
Інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета курсу – формування системи знань з теорії та практики

Фінансовий облік

Мета. Полягає у висвітленні теоретичних основ і методологічних аспектів виявлення,

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних

Консолідація фінансової звітності

Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств,

Облік в галузях

Мета курсу – формування комплексного розуміння особливостей ведення бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних

Аудит

Мета курсу: Оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок

Облік і звітність в оподаткуванні

Дисципліна викладається для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Предметом

Стратегічний управлінський облік

Мета курсу: формування системи знань з  організації стратегічного обліку та

Звітність підприємств

Звітність підприємств – є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів

Залишити повідомлення для декана
×