м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Костякова Анна Анатоліївна
Посада

Доцент кафедри «Фінанси, облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила у 2002 році Таврійську державну агротехнічну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобувала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку,
Диплом АР № 17481664

Вчене звання

Доцент
У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри аналізу та контролінгу
Атестат доцента12 ДЦ № 033515

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Диплом кандидата наук ДК № 066082

Doctor of Philosophy
Economic Sciences (accounting, analysisandaudit (by the kind of economic activity)), National Scientific Centre «Instituteof Agrarian Economics» of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Supplementtodiploma ДК № 066082, 2011 р.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons

Галузь наукових інтересів:
  • обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання
  • формування корпоративної та фінансової звітності

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри «Аналіз і фінанси»;з лютого 2011р. - переведена на посаду старшого викладача кафедри аналізу і контролінгу, в листопаді 2011р.- переведена на посаду доцента кафедри аналізу і контролінгу з 2016р.переведена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування.
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Костякова А.А.


2021 рік


Костякова А.А. Діджиталізація документообігу. Економіка та суспільство. 2021. № 26.


Костякова А.А., Самохвалова А.Ю. Фінансова звітність на основі таксономії: поняття та переваги //Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. С.366-369


Костякова А.А., Марченко К.Ю. Діджиталізація як інструмент сталого розвитку підприємства //Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. С.363-366


2020 рік


Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління розрахунками з контрагентами [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. Випуск 53/2020. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/
(електронне фахове видання. Index Copernicus). (подано до друку) (13сторінок/16) *150 = 122 години


Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління розрахунками з контрагентами [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. Випуск 53/2020. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus). (подано до друку) (13сторінок/16) *150 = 122 години


Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю // Монографія Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. (23548/40000=0,59 ум.друк.арк.*200год. = 118 годин)(подано до друку)


Костякова А.А. Облік оплати праці на підприємстві для цілей стратегічного управління // The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020. – С. 111 – 116.


Костякова А.А. Інтегрована звітність: значення та шляхи впровадження в умовах сталого розвитку // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. С.61-63


2019 рік


Костякова А.А. Застосування бенчмаркінгу для визначення
конкурентоспроможності підприємства // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. – С.43-46


Костякова А.А. Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39-2. С. 99-102 Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus)


Костякова А.А. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] // Регіональна економіка та управління. Травень 2019. Частина 1. № 2 (24). С. 141-146 Режим доступу: http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki (фахове видання. Index Copernicus)


2018 рік


Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: облікові новації 2018 року // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). 2018. № 2(37). С. 40-47. (фахове видання. Index Copernicus)


2017 рік


Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 2 (9) – 2017р. – С. 306-314


Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління // Науковий журнал «Молодий вчений» № 1.1 (41.1) січень, 2017 р. – С. 49 - 54 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/ (IndexCopernicus)


Методи обліку витрат у рослинництві / А.А. Костякова // Облік і фінанси - 2017. - № 2 (76). – С. 13-20 - Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2


2015 рік


Методика бюджетування витрат рослинництва / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 1 (29) – 2015р. - С.174-179.


Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×