Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Костякова Анна Анатоліївна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила у 2002 році Таврійську державну агротехнічну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобувала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку,
Диплом АР № 17481664

Вчене звання

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Диплом кандидата наук ДК № 066082

Doctor of Philosophy
Economic Sciences (accounting, analysisandaudit (by the kind of economic activity)), National Scientific Centre «Instituteof Agrarian Economics» of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Supplementtodiploma ДК № 066082, 2011 р.

Науковий ступінь

Доцент
У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри аналізу та контролінгу
Атестат доцента12 ДЦ № 033515

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons


Галузь наукових інтересів:
 • обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання

 • формування корпоративної та фінансової звітності


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри «Аналіз і фінанси»;з лютого 2011р. - переведена на посаду старшого викладача кафедри аналізу і контролінгу, в листопаді 2011р.- переведена на посаду доцента кафедри аналізу і контролінгу з 2016р.переведена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування.
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Костякова А.А.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління // Науковий журнал «Молодий вчений» № 1.1 (41.1) січень, 2017 р. – С. 49 - 54 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/ (IndexCopernicus)

 2. Методика бюджетування витрат рослинництва / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 1 (29) – 2015р. - С.174-179.

 3. Методи обліку витрат у рослинництві / А.А. Костякова // Облік і фінанси - 2017. - № 2 (76). – С. 13-20 - Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2

 4. Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 2 (9) – 2017р. – С. 306-314

 5. Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: облікові новації 2018 року // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). 2018. № 2(37). С. 40-47. (фахове видання. Index Copernicus)

 6. Костякова А.А. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] // Регіональна економіка та управління. Травень 2019. Частина 1. № 2 (24). С. 141-146 Режим доступу: http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki (фахове видання. Index Copernicus)

 7. Костякова А.А. Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39-2. С. 99-102 Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит», Полтавський університет економіки і торгівлі, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 127418, 2015р..Теми стажування: «Сучасні методики викладання дисциплін «Стратегічний управлінський облік», «Управлінський облік», «Податковий контроль», «Особливості технологій дистанційного навчання», «Освітня європейська інтеграція» (108 годин)

 • ТДВ «Інститут Обліку і фінансів» Міністерство освіти і науки України по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 989394, 2016р. Теми стажування: «Звітність сільськогосподарських підприємств», «Облікове забезпечення оподаткування та інвестиційної привабливості та безпеки підприємств», «Облік сільськогосподарської діяльності» (120 годин).

 • Сертифікат кваліфікації за програмою САРА (Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України),сертифікат № 160415, 2016 р.

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІпіслядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікаціїСС 00493706/002322-17, 2017 р. Тема стажування: Інноваційні технології при викладанні дисциплін: «Звітність підприємств», «Стратегічний облік і аналіз», «Корпоративний облік і звітність»; «Навчально-методичне забезпечення навчального процесу»; «Педагогічна взаємодія як захід формування особистості майбутнього фахівця» (108 годин).

 • Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, підвищення кваліфікації з галузі знань "Управління та адміністрування" СС 05402565/74-18 від 19.10.2018.


Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – Завідувач кафедри аналізу та контролінгу ТДАТУ з вересня по грудень 2015р. Голова методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р. В.о. вченого секретаря факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р.

 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×