м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Костякова Анна Анатоліївна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила у 2002 році Таврійську державну агротехнічну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобувала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку,
Диплом АР № 17481664

Вчене звання

Доцент
У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри аналізу та контролінгу
Атестат доцента12 ДЦ № 033515

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Диплом кандидата наук ДК № 066082

Doctor of Philosophy
Economic Sciences (accounting, analysisandaudit (by the kind of economic activity)), National Scientific Centre «Instituteof Agrarian Economics» of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Supplementtodiploma ДК № 066082, 2011 р.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons

Галузь наукових інтересів:
 • обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання
 • формування корпоративної та фінансової звітності

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри «Аналіз і фінанси»;з лютого 2011р. - переведена на посаду старшого викладача кафедри аналізу і контролінгу, в листопаді 2011р.- переведена на посаду доцента кафедри аналізу і контролінгу з 2016р.переведена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування.
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Костякова А.А.


 1. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління // Науковий журнал «Молодий вчений» № 1.1 (41.1) січень, 2017 р. – С. 49 - 54 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/specvipusk/tsatu/ (IndexCopernicus)

 2. Методика бюджетування витрат рослинництва / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 1 (29) – 2015р. - С.174-179.

 3. Методи обліку витрат у рослинництві / А.А. Костякова // Облік і фінанси - 2017. - № 2 (76). – С. 13-20 - Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/journals/2017/2

 4. Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом / А.А. Костякова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 2 (9) – 2017р. – С. 306-314

 5. Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: облікові новації 2018 року // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). 2018. № 2(37). С. 40-47. (фахове видання. Index Copernicus)

 6. Костякова А.А. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] // Регіональна економіка та управління. Травень 2019. Частина 1. № 2 (24). С. 141-146 Режим доступу: http://siee.zp.ua/index.php/ua/aktualna-informatsiya-zbirniki (фахове видання. Index Copernicus)

 7. Костякова А.А. Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39-2. С. 99-102 Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus)

 8. Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління розрахунками з контрагентами [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. Випуск 53/2020. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/
  (електронне фахове видання. Index Copernicus). (подано до друку) (13сторінок/16) *150 = 122 години

 9. Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління розрахунками з контрагентами [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. Випуск 53/2020. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/ (електронне фахове видання. Index Copernicus). (подано до друку) (13сторінок/16) *150 = 122 години

 10. Костякова А.А. Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю // Монографія Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. (23548/40000=0,59 ум.друк.арк.*200год. = 118 годин)(подано до друку)

 11. Костякова А.А. Застосування бенчмаркінгу для визначення
  конкурентоспроможності підприємства // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали
  Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. – С.43-46

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – Завідувач кафедри аналізу та контролінгу ТДАТУ з вересня по грудень 2015р. Голова методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р. В.о. вченого секретаря факультету економіки та бізнесу ТДАТУ з вересня 2017р.

 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×