Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Облік в галузях

Мета курсу – формування комплексного розуміння особливостей ведення бухгалтерського обліку в підприємствах з різними видами економічної діяльності, приділивши основну увагу обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємств.

Завдання курсу – опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. Основним є усвідомлене відокремлення особливостей галузевого обліку  і узагальнення  спільних рис, визначення порядку оформлення первинної та внутрішньогосподарської документації, закріплення уміння працювати з законодавчим і інструкційним матеріалом стосовно тематики дисципліни, набуття навичок ситуаційного орієнтування і прийняття нестандартних рішень

Предмет курсу – обліковий процес і організація обліку в торгівельних, сільськогосподарських, будівельних та автотранспортних підприємствах  в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– понятійний та категорійний апарат щодо особливостей обліку на підприємствах різних видів діяльності;

– законодавчо-нормативні документи, які регламентують ведення обліку на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва;

– особливості ліцензування і патентування торгівельної діяльності, ліцензування автотранспортних перевезень, ліцензування будівельної діяльності та їх відображення в обліку;

вміти:

– застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку в торговельних, автотранспортних, сільськогосподарських і будівельних підприємствах;

– вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та евристичних) щодо особливостей обліку активів, зобов’язань та капіталу на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва;

– формувати склад витрат, проводити їх групування за економічними елементами та статтями калькуляції на підприємствах різних видів економічної діяльності;

– вміти складати звітність підприємств торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва.

        бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною.

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Надішліть нам своє питання до факультету
×