м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Авторські свідоцтва

Авторські свідоцтва

Воронянська О.В., Ілляшенко К.В. «Методичні вказівки з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржева діяльність» №84357

Воронянська О.В., Прус Ю.О. «Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки до практичних занять студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Бакалавр» №80330 від 18.07.1

Воронянська О.В., Прус Ю.О. «Навчально-методичний комплекс дисципліни «Аналіз господарської діяльності» студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» №80031 від 06.07.18.

Костякова А.А. «Бухгалтерський облік накладних витрат рослинництва управлінський аспект» №84228 від 09.01.19

Кучеркова С.О. «Міжнародне оподаткування» методичні рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» №85722

Кучеркова С.О., Левченко О.П. «Методичні рекомендації до змісту і складу виробничої практики «Організація обліку. Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» №84166 від 08.01.19

Терещенко М.А. «Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу і нерухомості» №79531 від 01.06.18.

Трусова Н.В., Терновський В.О., Терещенко М.А. «Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навчальний посібник» №83894 від 21.12.18

Трусова Н.В., Цап В.Д., Терещенко М.А. Навчальний посібник «Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова математика» №77369 від 05.03.18.

Левченко О.П. «Облік в галузях. Конспект лекцій» №85463 від 06.02.19.

Левченко О.П. «Облік в галузях. Методичні рекомендації до практичних занять» №85464 від 06.02.19.

Сахно Л.А. «Аудит. Конспект лекцій» №86414 від 26.02.19.

Сахно Л.А. «Міжнародні стандарти аудиту. Конспект лекцій» №86416 від 26.02.19.

Сахно Л.А. «Міжнародні стандарти аудиту. Методичні рекомендації до практичних занять» №86415 від 26.02.19.

Костякова А.А. «Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічний управлінський облік та аналіз”»

Безверхня Ю.В., Скляр О.Г., Коняєв О.С. Сертифікат патенту на корисну модель «Барабанний фільтр». (Патент)

Сахно Л.А. Науковий твір “Аудит. Методичні рекомендації до практичних занять”

Сахно Л.А. “Організація і методика аудиту. Конспект лекцій”

Костякова А.А., Кучеркова С. О., Захарова Н.Ю., Ілляшенко К. В. “Науковий твір”Звітність підприємств”. Практикум. Частина І “Фінансова звітність”

Кучеркова С.О., Голуб Н.О., Демчук О.М. “Літературний письмовий твір наукового характеру “Бухгалтерський облік: курс лекцій”

Кучеркова С.О., Голуб Н.О., Демчук О.М. “Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи студентів”

Кучеркова С.О., Голуб Н.О, Демчук О.М. “Навчальний посібник для виконання практичних робіт “Бухгалтерський облік”

Залишити повідомлення для декана
×