м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Кураторство

Кураторство

Виховна робота на кафедрі здійснюється у вiдповiдностi з планами-графiками виховної роботи в академічних групах .

Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень працездатностi студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Головною метою виховання молоді є підготовка гармонійно розвиненої, суспільне активної особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, поєдную чого в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.

Головною ознакою сучасної методики виховної роботи є забезпечення самостійного мислення, здатності нестандартні рішення (інноваційний стиль мислення), вільно орієнтуватися у складних обставинах суспільного та особистого життя.

Розпорядження №1 стосовно кураторства

План виховної роботи кафедри “Облік і оподаткування” за 2020-2021 н.р.

План виховної роботи кафедри “Облік і оподаткування” за 2019-2020 н.р.

Виховну роботу у підшефних групах ведуть наставники:

11  ОО – Костякова А.А.

21 ОО – Голуб Н.О.

31 ОО + 11 СОО – Безверхня Ю.В.

41 ОО + 21 СОО – Демчук О.М.

11 МБ ОО –  Ілляшенко К.В.

21 МБ ООСахно Л.А.

Розглядались питання в зв’язку з набутим фахом, характером виробничих практик, перспективами професійного росту.

У цей час виховна робота, що проводиться на кафедрі університету, покликана захистити майбутніх спеціалістів від негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та формувати гуманістичні цінності орієнтації студентів.

Залишити повідомлення для декана
×