Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Сокіл Олег Григорійович
Посада

Завідувач кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у 2006 році.
Кваліфікація за дипломом з відзнакою: магістр за спеціальністю «Облік і
аудит».

Вчене звання

Доктор економічних наук
У 2019 році захистив докторську дисертацію у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика» Диплом від 23 квітня 2019р. ДД № 008475

Науковий ступінь

Доцент
В 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри «Обліку і аудиту» №
диплома 12 ДЦ № 032867

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons

Web of Science


Галузь наукових інтересів:
 • Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку

 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

 • Англійська мова


Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2006 році після отримання кваліфікації магістр з обліку і аудиту почав працювати на посаді асистента кафедри обліку і аудиту та вступив до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захист кандидатської дисертації на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств» проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2009 році. У 2012 році отримав звання доцента кафедри обліку і аудиту. З цього часу і працюю на посаді доцента у Таврійському державному агротехнологічному
університеті.

Протягом аспірантури у 2008 році був учасником піврічної програми Faculty Exchange Program USDA, по якій проходив стажування у Пенсільванському державному університеті США за темою «Агробізнес, маркетинг та законодавство в аграрному секторі економіки»
Є автором 64 науково-методичних праць, з яких 40 видано у наукових фахових виданнях. Брав участь у трьох колективних монографіях та є автором однієї одноосібної. Приймав участь в українських та закордонних конференціях і форумах, зокрема, Німеччини (2009, 2010 рр.), Італії (2010, 2012 рр.), Туреччини (2013 р.)

Проходив навчання за програмою АССА, Великобританія. Здано іспити F1- F5, F7. У 2014 році отримав сертифікат DipIFR по МСФЗ.
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Сокіл О. Г.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Сокіл О.Г. Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2018. №1-2. С. 47-56.

 2. Сокіл О.Г. Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol.4. No.1.Pp.120–135. URL: http://are-journal.com/are/article/view/156/144.

 3. Сокіл О.Г. Зміст, класифікація та трансформація ризиків обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1(38). с. 156-165.

 4. Сокіл О.Г. Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. №1.1(41.1). С. 77-82.

 5. Сокіл О.Г. Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь, 2017. № . С. .

 6. Сокіл О.Г. Еволюція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. 2017. № 1(34). С. 67-75.

 7. Сокіл О.Г. Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем. Агросвіт. 2017. № 6. С. 28-34.

 8. Сокіл О. Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку Проблеми економіки. 2017. №1. C. 398–403.

 9. Сокіл. О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 85-92.

 10. Сокіл. О.Г. Методологія обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2017. № 2 (82). С. 67-76.

 11. Сокіл О.Г. Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. № 1 (36). С. 247-259.

 12. Сокіл О.Г. Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 12(52). С. 762-768.

 13. Сокіл О.Г. Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2017. № 4 (78). С 81-89.

 14. Сокіл О.Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях. Електронний фаховий журнал Ефективна економіка. 2016. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5194.

 15. Сокіл О.Г. Інституціональне середовище сталого розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: ТДАТУ, 2016. № 4(33). С. 12-20.

 16. Сокіл. О.Г. Бухгалтерський облік сталого розвитку, як новий засіб обліково-аналітичного забезпечення. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. № 4. С. 7-18.

 17. Sokil O., Zhuk V., Vasa L. Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine. Economic Annals-ХХI. 2018. Vol. 170. Issue 3-4. P. 15-21. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-03. (Scopus)

 18. Сокіл О. Г. Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1 (51). С. 449-456. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).449-456.

 19. Сокіл О. Г. Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. 2018. № 1(31). С. 223-238.

 20. Сокіл О. Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Економiка та держава. 2018. № 7. С 44-49. (0,89 друк. арк.).

 21. Сокіл О. Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 18-25.

 22. Сокіл О. Г. Аналіз рентабельності продукції виробленої за умов використання енергозберігаючих та еко-технологій. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-прак. інт.-конф., 14-15 червня 2018 р. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 409-411.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування
 • Стажування у Пенсільванському державному університеті (США), за напрямом економіка підприємства та забезпечення фінансово-обліковою інформацією сільськогосподарських підприємств.
  Стажування в міністерстві аграрної політики США (2008 рік)

 • Association of Chartered Certified Accountants, 2014, № 1820444, Дипломом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності

 • Міністерство освіти і науки України, Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (САРА), № 12СПК 743593, 2010 р.

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2015, 12 СПВ 095168«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2017, СС 00493706/002416 «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

 • Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, підвищення кваліфікації з галузі знань "Управління та адміністрування" СС 05402565/87-18 від 19.10.2018.


Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування»
  Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д.
  Моторного


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×