м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Курсова робота

Курсова робота

Курсова робота важлива складова навчального процесу та є заключним етапом вивчення студентами дисциплін спеціальної підготовки за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування». Курсовий проект з дисциплін спеціалізації є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

Методичні вказівки до виконання  курсової роботи:

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Залишити повідомлення для декана
×