м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Сторінка завідувача

Сторінка завідувача

 

Сокіл Олег Григорович

E-mail oleh.sokil@tsatu.edu.ua
Посада: Завідувач кафедри «Облік і оподаткування»

Профіль НПП

Базова вища освіта: Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у 2006 році. Кваліфікація за дипломом з відзнакою: магістр за спеціальністю «Облік і аудит».

Вчене звання: Професор

В 2021 році отримав вчене звання професора кафедри «Обліку і оподаткування» № диплома АП № 002355

В 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри «Обліку і аудиту» № диплома 12 ДЦ № 032867

Вчена ступінь: Доктор економічних наук

У 2019 році захистив докторську дисертацію у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика» Диплом від 23 квітня 2019р. ДД № 008475

Галузь наукових інтересів:

• Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку
• Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
• Англійська мова

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2006 році після отримання кваліфікації магістр з обліку і аудиту почав працювати на посаді асистента кафедри обліку і аудиту та вступив до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист кандидатської дисертації на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств» проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва у 2009 році. У 2012 році отримав звання доцента кафедри обліку і аудиту. З цього часу і працює на посаді доцента у Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Протягом аспірантури у 2008 році був учасником піврічної програми Faculty Exchange Program USDA, по якій проходив стажування у Пенсільванському державному університеті США за темою «Агробізнес,
маркетинг та законодавство в аграрному секторі економіки»

Є автором більше 120 науково-методичних праць, з яких більше 60 видано у наукових фахових виданнях. Брав участь у трьох колективних монографіях та є автором однієї одноосібної. Приймав участь в українських та закордонних конференціях і форумах, зокрема, Німеччини (2009, 2010 рр.), Італії (2010, 2012 рр.), Туреччини (2013 р.), Чешської Республіки (2019)

Проходив навчання за програмою АССА, Великобританія. Здано іспити F1- F5, F7. У 2014 році отримав сертифікат DipIFR по МСФЗ.

Навчальні дисципліни (посилання на навч. роботу каф)

• Облік зовнішньоекономічної діяльності
• Консолідація фінансової звітності
• Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Залишити повідомлення для декана
×