Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Економічний аналіз

Мета курсу – поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності галузей національної економіки, оволодіння організацією і методологією економічного аналізу, формування уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ розвитку ринкової економіки.

Завдання курсу – посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних навичок здійснення аналізу господарської діяльності суб’єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.

Предмет курсу – організація і методологія аналізу господарської діяльності суб’єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • нормативну базу бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, що використовується при аналізі;
  • систему економічних показників та їх відображення в звітності;
  • систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств;
  • принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації.

 

вміти:

  • аналізувати виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за загальним обсягом, асортиментом та якістю продукції;
  • аналізувати забезпеченість ресурсами, їх стан і склад, та ефективність використання.
  • використовуючи показники фінансової і статистичної звітності визначати ефективність технічних нововведень.
  • узагальнювати результати аналізу й розробляти методичні рекомендації з застосування результатів аналізу господарської діяльності.

Робоча програма

Syllabus

Залишити повідомлення для декана
×