Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Державна атестація

Державна атестація

Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України у ТДАТУ вибрано структуру завдань державної атестації випускників ОС «Магістр», та ОС «Бакалавр» згідно з наступним варіантом: комплексний державний кваліфікаційний екзамен. Для студентів освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 2019 року вступу атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включає завдання з нормативних дисциплін «Організація бухгалтерського обліку», «Організація і методика аудиту», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Облік і звітність за міжнародними стандартами» за вибором ТДАТУ.

Комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включає завдання з нормативних дисциплін «Облік і оподаткування суб’єктів господарювання», «Аудит», «Фінансовий облік», «Управлінський облік» за вибором ТДАТУ.

 

Консультація до державного іспиту з дисципліни “Управлінський облік” 41OO+21сОО

Посилання на конференцію Zoom      Пароль: 3A1mWe

Консультація до державного іспиту з дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні”

Посилання на конференцію Zoom      Пароль: 1111

 

 

Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту для магістрів 

Методичні рекомендації для виконання і захисту дипломних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену ОКР “Бакалавр”

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену ОКР “Магістр”

Надішліть нам своє питання до факультету
×