Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Облік і звітність в оподаткуванні

Дисципліна викладається для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика відображення нарахування та сплати податків в обліку, господарські операції та складання податкової звітності.

Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» ґрунтується на досягнутих студентами компетентностях з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Економіка підприємства» та є базовою для вивчення таких дисциплін, як «Аудит», «Організація обліку», «Звітність підприємств».

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є надання студентам необхідних теоретичних основ і практичних навичок щодо обліку та порядку складання податкової звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів; допомогти студентам засвоїти основи та особливості оподаткування суб’єктів різних форм господарювання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є:

– вивчення сутності процесу оподаткування підприємств та його форм;

– освоєння методики обліку непрямих податків;

– освоєння методики обліку прямих податків;

– освоєння особливостей ведення обліку з метою обчислення податків та складання податкової звітності суб’єктами малого підприємництва;

– освоєння методики нарахування єдиного соціального внеску, його сплати та відображення в обліку.

– складання податкової звітності відповідно до вимог законодавства.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності:

– здатність організувати ведення обліку податків на підприємстві;

– здатність застосовувати ефективні форми оподаткування в практичній діяльності підприємства;

– здатність складати податкову звітність;

– здатність розробляти ефективні шляхи господарювання на основі інформації про діючу систему оподаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати і розуміти:

– основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують податковий облік і звітність;

– теоретичні основи оподаткування, сутність та види податків, розрізняти види податків, їх основні елементи, сутність та економічну основу;

– методику ведення податкового обліку будь-якого факту, явища, процесу, які відображають операції з фінансово-господарської діяльності підприємства;

– структуру і порядок складання звітних форм, які подає підприємство до ДФС.

Вивчення студентом курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» повинно сформувати у нього такі вміння і навички:

використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;

пояснювати взаємозв’язок і відмінності податкового і бухгалтерського обліку;

організовувати та вести податковий облік різних податків та зборів;

оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку по відображенню операцій з податкового обліку;

уміти готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію;

складати основні види податкової звітності та своєчасно подавати її у відповідні органи.

Орієнтовний зміст навчальної дисципліни за темами

  1. . Система оподаткування і основи побудови податкового обліку
  2. Облік і звітність з ПДВ та акцизного податку
  3. Облік і звітність з податку на прибуток підприємств
  4. . Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб
  5. Облік і звітність екологічного податку
  6. Облік і звітність з рентної плати
  7. Облік і звітність місцевих податків і зборів
  8. Особливості оподаткування в сільськогосподарських підприємствах

 

Форма організації навчального процесу: лекції, практичні заняття

Форма підсумкового контролю: екзамен

Робоча програма

Залишити повідомлення для декана
×