м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Навчальні посібники

Навчальні посібники
 1. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України: Монографія. / За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009.- 156 с.
 2. Збірник задач з фінансового обліку: Навчальний посібник / Загальна редакція О.В. Вороновська, П.М. Майданевич. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2011.- 160 с.
 3. Наочний посібник з аудиту: Навчальний посібник / Загальна редакція О.В. Вороновська, П.М. Майданевич, Л.А. Сахно, Д.М. Єременко.-   Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011.- 285с.
 4. Домашенко, Ю.В. Управлінський облік в схемах : навч. посіб / Ю.В.Домашенко. – М. : Мелiтополь, 2005. – 164 с. (Безверхня Ю.В.)
 5. Вороновська О.В., Сахно Л.А. Навчальний посібник “Аудит агропромислових підприємств”. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 190 с.
 6. Вороновська О.В., Трачова Д.М., Голуб Н.О Облік і аналіз в обслуговуючих кооперативах /О.В. Вороновська, Д.М. Трачова, Н.О. Голуб/ Навчальний посібник – Мелітополь:Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 134.с.
 7. Трусова Н.В., Терновський В.О., Терещенко М.А. “Фінансова санація та банкрутство підприємств” Навчальний посібник За ред.Трусової Н.В. – Мелітополь, Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018р., 482 с.
 8. Трусова Н.В., Терещенко М.А.”Фінансовий аналіз підприємства: методика та практика” Навчальний посібник 2 видання Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019р., 272 с.
 9. Бухгалтерський облік: курс лекцій / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, О.М. Демчук. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 136с. // схвалено та рекомендовано до друку Вченою Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра Моторного протокол № 03 від 12 листопада 2019 р.
 10. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для виконання практичних робіт / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П.Левченко, О.М. Демчук. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 136с. // схвалено та рекомендовано до друку Вченою Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра Моторного протокол № 03 від 12 листопада 2019 р.
 11. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П.Левченко, О.М. Демчук. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 80с. схвалено та рекомендовано до друку Вченою Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра Моторного протокол 5 від 13 лютого 2020 р.
 12. Звітність підприємств. Практикум: [навчальний посібник], частина І «Фінансова звітність» / А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова,  К.В. Ілляшенко, С.О. Кучеркова, за заг. редакцією к.е.н., доцента А.А. Костякової] – Мелітополь: Люкс, 2020. – 182с.
 13. Звітність підприємств. Курс лекцій. Частина І “Фінансова звітність”/ О. Г. Сокіл, Н. Ю. Захарова, А. А. Костякова. Мелітополь: ФОП Силаєва О. В. – 2021. – 160 с.
 14. Звітність підприємств. Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І “Фінансова звітність”/А. А. Костякова, Н. Ю. Захарова, С. О. Кучеркова, К. В. Ілляшенко . Мелітополь: ФОП Силаєва О. В. – 2021. – 122 с.
Залишити повідомлення для декана
×