м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Організація і методика аудиту

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації і методики податкових перевірок, виявлення податкових правопорушень та нарахування штрафних санкцій.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового контролю;
  • розгляд принципів, способів та методів податкового контролю; вивчення видів податкових перевірок;
  • розгляд порядку відбору платників податків для проведення податкової перевірки;
  • вивчення методологічних основ організації проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів;
  • вивчення порядку здійснення контрольно-перевірочних заходів за різними податками та зборами.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо організації податкового контролю.

З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знаннями і навичками в галузі загальної економічної теорії, фінансів, макроекономіки, економіки, вміти простежувати вплив економічних важелів державного управління економікою на основні фінансово-економічні показники роботи підприємств та їх фінансовий стан.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– нормативно-правові акти, якими регламентується процес податкових перевірок;

– принципи, методи та способи податкових перевірок;

– перелік суб’єктів податкового контролю;

– класифікацію податкових перевірок;

– порядок відбору платників податків для їх включення до плану-графіка податкових перевірок;

– організацію складання плану перевірки;

– порядок проведення податкової перевірки; види та способи порушень у сфері оподаткування;

– порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;

вміти: використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок здійснення податкового контролю; складати план та акт податкової перевірки;

володіти: понятійним апаратом навчальної дисципліни; методикою проведення податкової перевірки та документального оформлення її результатів; порядком оскарження та подання зауважень до результатів перевірки.

Силабус

Робоча программа

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×