м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета курсу – формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

Завдання курсу – вивчення методів і технології найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Предмет курсу – фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні, методичні основи обліку зовнішньо-економічної діяльності, предмет, об’єкти;
  • завдання постановки облікової політики на підприємстві;
  • основи методики ведення обліку на підприємстві за національними та міжнародними стандартами;
  • порядок організаційно-технічного забезпечення обліку.

вміти:

  • скласти проект наказу підприємства про облікову політику при зовнішньоекономічній діяльності;
  • скласти додатки до наказу про облікову політику;
  • сформувати положення облікової політики в частині обліку основних об’єктів бухгалтерського обліку;
  • сформувати порядок відображення змін в обліковій політиці зовнішньоекономічній діяльності.

володіти: методами, принципами і процедурами бухгалтерського обліку за П(С)БО та МСБО, навичками практичного складання документів з обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності.

Робоча програма для ОО

Робоча програма для ФБ

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×