м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Історія кафедри

Історія кафедри

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це мова бізнесу, яка відкриває таємницю та мистецтво бухгалтера та аудитора, надає унікальну можливість поєднати багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника.

Кафедра обліку і оподаткування була заснована у 1995 році. Очолювали кафедру з 1995 р. по 1998 р. – к.е.н., доцент Адаменко В. П., з 1999 р. по 2001 р. – к.е.н., доцент Коба Є. Є., з 2002 р. по 2009 р. – к.е.н., доцент Вороновська О.В., з 2010 р. по 2011 р. – д.е.н., доцент Кузнєцова С. А., з 2011 р. по 2013 р. – к.е.н., доцент Трачова Д.М., з 2013 р. по 2015 р. – д.е.н., професор Синяєва Л.В., з 2016 р. по 2018р. – д.е.н., доцент Трусова Н.В., з 2018 р. по 2019 р. – к.е.н., доцент Голуб Н. О.

З 1 липня 2019 р. – завідувачем кафедри був призначений  д.е.н., доцент Сокіл О.Г.

Мета кафедри – якісна підготовка кваліфікованих фахівців з бухгалтерського, фінансового, управлінського, бюджетного та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Універсальність підготовки дозволяє випускникам зі спеціальності «Облік і оподаткування» швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та працювати на підприємствах різноманітних галузей і форм власності.

Співробітниками кафедри розроблено 15 авторських курсів з питань обліку в галузях АПК та екології, обліку і звітності в банківських і бюджетних установах, облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів господарювання та податкового контролю, аудиту та організації аудиторських перевірок в агропромислових підприємствах, стандартизації фінансової звітності за міжнародними вимогами, управлінського обліку та управління витратами, фінансово-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств; підготовлено та видано 3 навчальні посібники з грифом МОН, 7 монографій.

Інтелектуально творча діяльність викладачів кафедри спрямована на виконання науково-дослідних програм ««Обліково-аналітичне забезпечення та аудит діяльності підприємств в умовах глобалізації економіки»» та «Формування витрат в системі інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання», які в рамках Науково-дослідного інституту «Стратегії соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України» формують комплексний підхід до потреб аграрних підприємств в обліку господарських операцій, управлінні витратами та комп’ютерно-інформаційних системах.

За матеріалами дослідження на кафедрі захищено 3 докторські дисертації та 17 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри пройшли сертифікацію і отримали свідоцтво міжнародного зразка «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (САРА).

При кафедрі діє Запорізьке представництво Науково-методичного центру «Облік, звітність, аудит в АПВ» при Міністерстві аграрної політики та продовольства України та філія територіального відділення «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» в Запорізькій області.

Викладачі кафедри є співавторами державних проектів та програм з обліку і оподаткування, бюджетного фінансування та державної фінансової підтримки суб’єктів аграрної сфери при Аграрному союзі України, виконавцями госпрозрахункових договірних послуг з консультаційного забезпечення економічного аналізу. Кафедра має творчі зв’язки з однопрофільними кафедрами провідних вузів України, країн СНД та Європи (проекти TEMPUS – TACIS, Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (УПБРП) при підтримці Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади).

Залишити повідомлення для декана
×