м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Конференції

Конференції

Науково-практичні заходи 2020-2021 н р 

17 листопада 2020 року в університеті проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття».
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Науково-практичні заходи 2019-2020 н р 

28 травня 2020 року на базі ЗНУ  у місті Запоріжжя відбулася Ювілейна міжнародна науково-практична  конференція
«Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави», у якій взяли участь співробітники кафедри  Застрожнікова І. В. сертифікат , Вороніна Ю. Є. сертифікат , Горбова Н. А. сертифікат

Крім того, у цій конференції взяли участь студенти кафедри ПУАП: Дмитро Мазун сертифікат, Галина Лупандіна сертифікат , Маргарита Ткаченко сертифікат, Наталя Танасова сертифікат

15 квітня 2020 року у у Донецькому національному технічному університеті (місто Покровськ) відбулася Всеукраїнська конференція “Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва”, у якій взяли участь доцент кафедри ПУАП, керівник наукового гуртку “Практичні аспекти державного управління” Застрожнікова І. В. та активна учасниця гуртку Анастасія Крись СЕРТИФІКАТ

30 грудня 2019 року на базі Міжнародного центру науки та досліджень відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні напрямки розвитку наукових знань», у якій взяв участь студент 2 курсу, член наукового гуртку “Практичні аспекти державного управління”  (керівник Застрожнікова І. В.) Денис Стипчук із тезами “Роль держави в регулюванні розвитку сільського господарства”, сертифікат.

23 грудня 2019 року у на базі Центру фінансово-економічних досліджень (місто Полтава) відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки в Україні та світі”, у якій взяли участь 2 члена наукового гуртку “Практичні аспекти державного управління”, студенти магістратури  Дмитро Самофалов з темою “Сучасний стан державного регулювання освіти на селі”,    Сертифікат  та Айдер Джантатов з темою “Державне регулювання аграрного сектору економіки України”, Сертифікат

30 листопада 2019 р. у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри інформаційних технологій відбулася ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології».  У ній взяла участь доцент кафедри  І.В. Застрожнікова із доповіддю “ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”. До того ж, у роботі цієї конференції взяла участь член наукового гуртку “Практичні аспекти державного управління”   (керівник Застрожнікова І. В.) Альона Саржан із темою “Правове забезпечення створення опорних шкіл в ОТГ”

28–29 листопада 2019 р. на базі Житомирського національного агроекологічного університету відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ.  У ній взяла участь доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю “РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ МЕРЕЖ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ” та доцент кафедри Н.А. Горбова із доповіддю “ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОДОВИХ ПОСЕЛЕНЬ”.

27-28  ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ на базі ЗНУ (м.Запоріжжя) відбулася  Міжнародна  науково-практична конференція «ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА», у якій взяли участь: Ортіна Г.В. сертифікат, Єфименко Л.М. сертифікат, Застрожнікова І.В. сертифікат, тези, Горбова Н.А.сертифікат, Нестеренко О.М. сертифікат, Олексенко Р.І. сертифікат. До того ж до цієї конференції долучився студент магістратури Дмитро Самофалов, учасник наукого гуртку “Практичні аспекти державного управління” (науковий керівник Застрожнікова І. В.) із доповіддю “МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПРИАЗОВСЬКОЇ ОТГ”, сертифікат

 

18 жовтня 2019 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася ІІ Національна науково-методична конференція «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА». У ній взяла участь доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю “ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”.

УВАГА!!! Кафедра Публічного управління, адміністрування та права запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування” яка відбудеться 18 жовтня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Запорізька область, Україна).
На конференцію запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ.

Інформаційний лист.

Збірник тез конфернції, жовтень 2019 р. 

 

Науково-практичні заходи 2018-19 н.р.

3 травня на базі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні соціальноекономічні проблеми держави і регіонів» (м. Покровськ). У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ». Збірник доповідей

23 квітня 2019 року у Національній металургійній академії України (м. Дніпро) Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього». У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «ЯКІСНА ОСВІТА, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ». Збірник доповідей

19 квітня 2019 року на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
відбулася МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ». У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ»

19 квітня 2019 року у Міжнародному науково-технічному університеті імені Академіка Юрія Бугая (місто Київ)  відбулася ΙΙΙ Міжнародна студентська науково-практична конференція «ВИЩА ОСВІТА – СТУДЕНТСЬКА НАУКА – СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ» У роботі конференції (секція “Менеджменту та Публічного адміністрування”) взяли участь студенти спеціальності “Публічне управління та адміністрування” ТДАТУ; Галіна Лупандіна з доповіддю “ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ”,  Олександр Солонцов з доповіддю “ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”,  Марганита Ткаченко з доповіддю “ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ”,  Олена Новікова з доповіддю “ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ” .  Науковий керівник студентів у підготовці до конференції – доцент кафедри  Публічного управління, адміністрування та права Ірина Володимирівна Застрожнікова.

Матеріали конференції

18 квітня 2019 року у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбулася ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ». У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «ОСВІТА В СІЛЬСЬКИХ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ». Збірник доповідей

З 17 по 21 квітня викладачі кафедри Публічного управління, адміністрування та права пройшли стажування в Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku WSSG (Польща). В результаті було отримано сертифікати: Ортіна, Вороніна, Єфіменко.

!30 березня 2019 року на базі Центру фінансово-економічних наукових досліджень (м. Полтава) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі». У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОТГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ».

Сертифікат учасника

26 листопада 2018 року на базі Запорізької державної інженерної академії відбулася Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА» (м. Запоріжжя).
У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ».

20 листопада 2018 року у ТДАТУ відбулася Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячена 80-річчю Запорізької області). У конференції взяла участь студентка групи 21-ПУ Олена Новікова, науковий керівник доцент Застрожнікова Ірина Володимирівна. Тема доповіді
“Молодь в публічному управлінні” / І.В. Застрожнікова, О.О. Новікова // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 113-114. Також у цій конференції взяв участь студент групи 21-ПУ Володимир Любишко науковий керівник доцент Застрожнікова Ірина Володимирівна. Тема доповіді “PR-розвиток кандидата у депутати” Застрожнікова І. В., Любишко В. PR-розвиток кандидата у депутати / І. В. Застрожнікова, В. Любишко // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 109-110.

! 14 серпня 2018 року базі Центру фінансово-економічних наукових досліджень (м. Полтава) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права». У роботі конференції участь взяла доцент кафедри Публічного управління, адміністрування та права І.В. Застрожнікова із доповіддю «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ».


Сертифікат учасника

 

 

Залишити повідомлення для декана
×