м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Практична підготовка

Практична підготовка

У зв’язку з переходом на нові освітні стандарти в  фахівців  зростає роль практики. Практикоорієнтовний підхід до навчання привів до збільшення кількості годин на проходження різних видів практики студентами ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Цей вид діяльності став важливою ланкою в підготовці сучасних фахівців, так як саме в цей період формуються і удосконалюються загальні та професійні компетенції студентів.

Сьогодні бути компетентним фахівцем – значить вміти застосувати знання, вміння, досвід, проявити особисті якості в конкретній професійній діяльності, ситуації, в тому числі і нестандартною.

Формування компетенцій майбутнього фахівця починається з першого курсу в ході вивчення дисциплін і професійних модулів. Одним з важливих напрямків підготовки професіонала є практика. Вона забезпечує студенту соціалізацію в професійному середовищі і формує у нього цілісне уявлення про компетентному фахівцеві. Практика як одне з важливих напрямків в підготовці сучасного фахівця відіграє величезну роль у формуванні професійних і загальних компетенцій сучасного фахівця.

Здобувачі вищої освіти також є активними слухачами Школи ефективного управління.

10 червня 2021 року кафедрою було проведено он-лайн зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» із відповідальним директором відділу міжнародного обміну та співпраці Університету Jiamusi (Китай) паном Dezhong Wang.

Нормативні документи
Методичні вказівки до переддипломної практики

Графік проведення практик студентів ТДАТУ у 2021-2022 н.р.

Положення про проведення практик студентами ТДАТУ імені Дмитра Моторного

Робоча програма переддипломної практики

Робоча програма практики (1 курс)

Робоча програма практики (2 курс)

Робоча програма практики (4 курс)

Робоча програма виробничої практики (магістри за ОПП 2019 року)

Паспорт бази практики

Залишити повідомлення для декана
×